arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i systemekonomi

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  19 december

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Fakulteten för teknik är ett kreativt och internationellt kunskapscentrum, där nyfikenhet och nytänkande, nytta och närhet är våra ledord. Inom Institutionen för maskinteknik finns ämnet systemekonomi, som deltar i ett EU-projekt kallat PreCoM (H2020-FoF 09-2017). LNU koordinerar projektet som består av tio samarbetspartners från sex EU-länder, vilket inkluderar c. 35 medarbetare inom små och stora företag, forskningsinstitutioner och universitet med olika bakgrunder och specialiteter: datavetenskap, matematik/statistik, medieteknologi, ekonomi/organisation, IT och kommunikation, teknik (produktion, kvalité och underhåll), systemekonomi, tillståndövervakningsteknologi, mm. 

En stor del av forskningen inom projektet är av stor vikt för regional utveckling. Projektet bedrivs också i samverkan med externa nationella och internationella samarbetspartners, inom såväl akademi som näringsliv.

Forskning inom systemekonomi spänner över såväl underhållsteknologi som hållbar produktion och samhälle. Tillståndsövervakningsteknologi, underhållsteknologi, informations- och beslutsstödssystem samt AI inom underhåll är också områden som omfattas.

Nya system som är resultat av vår forskning och utveckling har patenterat nationellt och internationell. Ett av dessa resultat, Smart eMDSS (Smart eMaintenance Decision Support System) utgör stomme i EU-projektet PreCoM.

Ämnesområde för befattningen: Systemekonomi


Placeringsort tillsvidare: Växjö, Sverige

Anställningens omfattning: 100 % under 2 år enl postdoktoravtalet AGV

Arbetsbeskrivning:

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av forskning inom systemekonomi (eng.: terotechnology) med inriktning mot kognitiva underhållssystem. Arbetet kommer att ske inom ramen för EU-projekt PreCoM, och i samarbete med forskare vid LNU, andra universitet, företag och andra externa parter som deltar i projektet. Under­visning och handledning på grund- och avancerad nivå inom de utbildningar institutionen ansvarar för kan ingå i arbets­uppgifterna till en omfattning av max 20% av heltid.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen inom systemekonomi systemekonomi (terotechnology), underhåll eller motsvarande, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara svensk doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Sökande får inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

För behörighet till denna anställning krävs dokumenterad erfarenhet av forskning inom terotechnology eller underhåll, samt kunskaper inom projektarbete, produktion och IT. Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder

Erfarenhet av såväl tillståndsövervakning, ekonomi, samt affärs- och informations­system är meriterande. Sökande förutsätts ha förmåga att genomföra forskning och utveckling inom det beskrivna området. Arbetet sker i en forskargrupp varför samarbetsförmåga och flexibilitet tillmäts stor betydelse. All typ av erfarenhet från undervisning och handledning är meriterande.

Vid denna anställning ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbe­döm­ning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

För ytterligare information kontakta:

Professor Basim Al-Najjar basim.al-najjar@lnu.se +46470708422, +46707653051
Prefekt Andreas Linderholt andreas.linderholt@lnu.se +46470708158, +46703103920
HR-partner Camilla Andersson camilla.andersson@lnu.se +46470708036  

Sista dag för ansökan är 19 december 2019. Märk din ansökan med dnr 2018/509-2.2.1.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.