arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i supernovateori

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Astronom

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 december

 • Sök jobbet senast

  21 januari

Om jobbet

vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag: 2019-01-21.

Supernovagruppen vid Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet (tillsammans med andra i Oskar Klein Centre) är en av de starkaste i Europa med mer än 30 aktiva forskare som studerar olika aspekter av supernovor, från explosionen själv, elektromagnetiska och neutrino signaler, och astrofysikaliska och kosmologiska konsekvenser.

Projektbeskrivning

Vi söker en postdoktor inom området kärnkollapssupernovateori. Denna anställning kommer att vara i samarbete med dr Evan O'Connor och supernova-gruppen vid Stockholms universitet. Projektet kommer att fokusera på numeriska simuleringar och de astrofysiskaliska konsekvenserna av den resulterande explosionen.

Arbetsuppgifter

Den utvalda kandidaten kommer att vara en del av vår grupps insats för att modellera kärnkollapssupernovor och den resulterande explosionen med toppmodern multidimensionell hydrodynamik och neutrino-transport. Anställningen ger också möjlighet att växelverka med den omfattande teoretiska och observationella supernova-gruppen, andra beräkningsmässiga astrofysikgrupper och den större astronomi- och fysikgemenskapen vid Stockholms universitet och Oskar Klein Center.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst helst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

I anställningsprocessen kommer särskild vikt att tillmätas forskningsfärdigheter inom området för beräkningsmässig astrofysik, inklusive tidigare erfarenheter av högpresterande databehandling, parallell databehandling, hydrodynamik och neutrinos, men alla kandidater med intresse för de teoretiska aspekterna av supernovor och deras astrofysiskaliska konsekvenser uppmanas starkt att ansöka.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde från mitten av 2019 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen kan erhållas från Evan O'Connor, evan.oconnor@astro.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • Forskningsdeklaration (högst 3 sidor) som beskriver: – tidigare forskningsresultat och forskningsplan, inklusive vad som gör dig lämplig för projektet i fråga
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.