arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i strålinducerad cancer

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens Institut. Sista ansökningsdag: 2021-08-15.

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativbiologi och infektions- och immunbiologi. Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockhoms universitet med drygt 30 forskningsgrupper och ca 180 anställda, varav 65 är doktorander. Läs mer om MBW på www.su.se/mbw.

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att öka vår förståelse för de molekylära processer som rör strålterapi-inducerad cancer, vilket förekommer som en sen biverkan bland barncanceröverlevare. Genetiska och epigenetiska förändringar som representerar tecken på strålinducerad carcinogenes kommer att studeras i normala celler som exponeras för fraktionerad bestrålning (för att simulera strålbehandling). Projektet fokuserar på 1) Mekanistisk analys av strålterapi-relaterad carcinogenes baserat på risk alleler (SNPs); 2) Epigenetiska förändringar efter fraktionerad bestrålning av normala celler; 3) Miljöfaktorers roll i processen. Den som anställs kommer också att vara inblandad i ett annat projekt som studerar individskillnader i reaktioner i normalvävnad såsom hudreaktioner efter strålbehandling.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar användning av cellodling och molekylärbiologiska tekniker för att analysera DNA-skador och reparation, samt genetiska och epigenetiska förändringar inducerade av strålning. Strålfaciliteter vid Stockholms universitet kommer att användas i projektet. Medverkan i ytterligare projekt inom gruppen kommer också att ske.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Doktorsexamen inom strålningsbiologi, molekylär-, cell- eller cancerbiologi, eller liknande ämnesområde är lämplig bakgrund. Erfarenhet av arbete med cellodling, siRNA, CRISPR/Cas9, analys av epigenetiska förändringar, DNA-skador och reparation, samt celldöd är meriterande. Ytterligare meriter innefattar vana med realtids-PCR, Western blot-analys, fluorescensmikroskopi, flödescytometri och SNP-analys. 

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Lovisa Lundholm, tfn 08-16 41 40, lovisa.lundholm@su.se, professor Andrzej Wojcik, tfn 08-16 12 17, andrzej.wojcik@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • personligt brev som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Molekylärbiolog

Lön

Enligt överenskommelse.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat