arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i statsvetenskap, global miljöpolitik och hållbar utveckling

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 augusti

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

vid Statsvetenskaplig institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-10-01.

Statsvetenskapliga institutionen är en dynamisk och stark utbildnings- och forskningsinstitution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet. Institutionen strävar efter att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom forskning och utbildning. Miljöpolitik och internationell politik är centrala forskningsområden vid Statsvetenskapliga institutionen och miljö-och hållbarhetsforskning är ett fakultetsövergripande initiativ vid Humanvetenskapliga området. Statsvetenskapliga institutionen har drygt 90 medarbetare och omkring 1000 studenter. För mer information om institutionen, se www.statsvet.su.se.

Statsvetenskapliga institutionen utlyser en postdoktor med inriktning mot global miljöpolitik och hållbar utveckling. Postdoktorn är finaniserad under 2 år och placerad vid Statsvetenskapliga institutionen. En postdoktor inom samma program är utlyst vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds Universitet. 

Projektbeskrivning

Postdoktorns forskning kommer att bedrivas inom ramen för forskningsprogrammet Transformativa partnerskap för hållbar utveckling. En analys av synergier, effektivitet och legitimitet av FNs partnerskap och samverkansinitiativ i förverkligandet av de globala målen och Agenda 2030, vilket är finansierat av Formas. Programmet leds av Professor Karin Bäckstrand vid Stockholms universitet och Institutet för Framtidsstudier tillsammans med forskare vid Lunds universitet och Vrije Universiteit i Amsterdam. Projektets övergripande syfte är att studera om, hur och när FNs partnerskap och samverkansinitiativ med aktörer såsom stater, näringslivet, städer och civilsamhället kan bidra till uppfyllandet av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen samt fungera som ett medel för att påskynda transformativa förändringar i riktning mot hållbarhet. Programmets frågeställningar kommer att besvaras genom en kombination av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder och omfattar privat-offentliga partnerskap och projekt som bedrivs i olika delar av världen och berör FN:s miljörelaterade, sociala och/eller ekonomiska globala hållbarhetsmål.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter inom ramen för postdoktoranställningen är i första hand forskningsrelaterade och innefattar datainsamling, analys, och spridning av resultat via vetenskapliga tidskrifter och konferenser. Forskningen kommer fokusera på genomförande och effektiviteten i de privat-offentliga partnerskapen för hållbar utveckling under FN:s hållbarhetsmål. Därtill förväntas postdoktorn delta i projektkoordinering. Anställningen innefattar 20 procent undervisning.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker kandidater med en bakgrund i internationell politik, miljö-och hållbarhetspolitik, utvecklingstudier och/eller policystudier. Erfarenhet från tidigare studier av FN och global hållbarhetsstyrning, Agenda 2030, privat-offentliga partnerskap, är en merit. Särskild meriterande är erfarenhet av kvalitativ metod såsom jämförande kvalitativ metod, då programmet kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder. Ytterligare meriterande är förmåga att arbeta i en internationell forskargrupp och att kommunicera forskningsresultat till beslutsfattare och allmänhet. Kandidaten måste ha goda färdigheter i akademiskt skriven engelska. Postdoktorn förväntas bidra till studiet av privat-offentliga partnerskapskap i linje med programmets övergripande syfte och frågeställningar och arbetet kommer att ske i dialog med övriga projektdeltagare vara delaktig i programkoordinering, inkluderat projektrapporteringen till Formas.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde i november 2022 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Karin Bäckstrand, tfn: 08-16 15 78, karin.backstrand@statsvet.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat