arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Stamcellsbaserad modellering av sjukdomar i CNS

 • Yrkesroll

  Laborant, biologi

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 mars

 • Sök jobbet senast

  3 maj

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (http://www.

igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 450 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. 

SciLifeLab (http://www.scilifelab.se) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Niklas Dahl och hans forskargrupp (https://www.igp.uu.se/research/genetics_genomics/niklas_dahl arbetar med att förstå det humana genomets funktioner samt mekanismer och patofysiologi vid genetiskt betingade sjukdomar. Det senaste decenniet har forskargruppen klarlagt ett stort antal genetiska faktorer samt mekanismer vid olika sjukdomstillstånd. En begränsande faktor för att förstå sjukdomsprocesser, fr a i centrala nervsystemet (CNS), har varit tillgång på relevanta humana modellsystem. Vi arbetar därför med inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) från patienter med genetiskt betingade sjukdomar i CNS, men också med iPSC där specifilka mutationer inducerats med CRISPR/Cas9. Stamcellerna differentieras sedan till mogna neuronala celler. Vi har etablerat iPSC-baserade modeller för neuronal differentiering och funktion vid bl.a. Down syndrom, Alzheimer’s sjukdom, ärftlig epilepsi, von Hippel-Lindau’s sjukdom. Målet är att identifiera sjukdomsmekanismer på cell- och molekylnivå. Vi använder bl a immunofärgning, transkriptom- och metylom-analyser för att karakterisera både cellpopulationer samt ”single cells”. Med teknikerna förväntar vi oss hitta nya biomarkörer associerade med sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS) för diagnostik, för mekanistiska insikter och som ett steg mot läkemedelsutveckling.

Arbetsuppgifter: Att odla iPSC baserade kulturer och att karakterisera dessa med bl a bildanalys, immunohistokemi, flödescytometri, funktionella parametrar, elektrofysiologi och transkriptomprofilering. Utveckla protokoll/metoder för att differentiera iPSC till specifika neuronala subtyper och 3D modeller av CNS (organoider), samt att karakterisera dessa. Molekylär kloning och DNA sekvensanalys. Editera iPSC med CRISP/Cas9, selektera och karakterisera utvalda cellkloner. I arbetsuppgifterna ingår planering och genomförande av delprojekt, sammanställning och analys av data, samt skrivande och publicerande av vetenskapliga arbeten. I arbetet ingår även att bidra vid skrivande av forskningsansökningar och viss handledning av doktorander och studenter.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i cell- eller molekylärbiologi, genetik, neurobiologi, biomedicin eller liknande. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Dokumenterad erfarenhet av eukaryot cell/vävnadsodling, molekylär kloning, genexpressions- och protein analys, storskalig molekylärgenetisk analys samt statistisk bearbetning av resultat. God förmåga att uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt på engelska. God samarbets- och kommunikationsförmåga. Dokumenterad erfarenhet av att sammanställa och publicera vetenskapliga artiklar inom närliggande område är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Lämplig bakgrund är doktorsexamen med naturvetenskaplig eller medicinsk inriktning med dokumenterad erfarenhet av eukaryota cellsystem samt tillhörande funktionella och molekylära analyser. Särskild vikt kommer att läggas på vetenskaplig skicklighet, god samarbetsförmåga och självständighet. Erfarenhet av genom-, transkriptom- eller proteom-data är önskvärd. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan skall innehålla ett personligt brev med beskrivning av sökandens forskningsintresse och motivering till ansökan, CV, kopior på examina, publikationslista samt namn på minst två referenser (alt. referens-brev).

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på 2 år från startdatum.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Niklas Dahl, niklas.dahl@igp.uu.se, 018-471 4859.

Välkommen med din ansökan senast den 3 maj 2021, UFV-PA 2021/1039.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Laborant, biologi

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2021-08-01 Visstidsanställning