arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i språk och kultur

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juli

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Postdoktor i språk och kultur.

Arbetsuppgifter

Anställningen ligger inom forskningsmiljön Språk och kultur och utlyses inom ramen för forskningsprojektet ”Rösten som medel för samordning av handling” (finansierat av VR), https://nonlexicalvocalizations.com under ledning av professor Leelo Keevallik.

Projektet undersöker användningen av röst för koordination av kroppar, från tunga lyft vid arbetsplatser till stiliserade ljudsekvenser vid danslektioner. Med fokus på de icke-lexikala ljudens roll granskas även instruktioner i relation till kroppsliga aktiviteter. Syftet är att ifrågasätta skiljelinjerna mellan språk och icke-språk och mellan språk och kropp, samt att problematisera den vedertagna gränsen mellan människans inre och den observerbara världen. Språkvetenskap kopplas här ihop med mikrosociologi genom videobaserade närstudier av hur människor samordnar sina kroppsliga handlingar och använder sig av röst, ordförråd och grammatik. Projektet utvecklar en kommunikationsteori med multimodala inslag och ämnar bidra till teorier om språkets uppkomst.

Arbetsuppgifterna inkluderar analys av olika material mot projektets gemensamma mål samt eventuellt fältarbete och transkription.

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Innehavaren av denna anställning ska ha avlagt doktorsexamen inom språkvetenskap, fonetik, antropologi, eller liknande.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet uppvisad genom egen forskning, inklusive materialinsamling och analys av hög kvalitet med lämpliga forskningsmetoder, förmåga att självständigt planera arbete och formulera egna forskningsfrågor utgör krav för anställningen. Flytande svenska eller engelska i tal och skrift är också krav för anställningen.

Erfarenhet av video-baserad interaktionsanalys och multimodal transkription, samt relaterad teknisk kunskap betraktas som meriterande för anställningen.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Flertalet av våra postdoktorer inom IKOS är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16859&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat