arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i spatial single-cell multi-omics

 • Yrkesroll

  Biokemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 december

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

vid Institutionen för biokemi och biofysik. Sista ansökningsdag: 2021-12-10.

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. 

Mats Nilssons forskargrupp vid institutionen för biokemi och biofysik (DBB) är belägen vid SciLifeLab i Solna och söker nu en postdoktor för att utföra och optimera spatial single-cell multi-omics-teknik.

Rumsligt upplösat omik (spatial omics) är ett snabbt växande område som ger nya insikter i vävnaders och organs rumsliga organisation på molekylär nivå. Enheterna för Targeted Spatial Omics (TSO) inom SciLifeLab Spatial and Single Cell Biology-plattformen har lanserats i år med uppgift att tillhandahålla in situ-sekvensering (ISS, PI: Mats Nilsson/Chika Yokota), single-moleule fluorescence in situ hybridization (smFISH, PI: Magda Bienko/ Xiaoze Li Wang) och multiplexed immunofluorescence (CODEX, PI: Emma Lundberg/Charlotte Stadler) till forskare över hela landet. Plattformen har också till uppgift att utveckla ny analytiska förmågor, och det kommer bli den sökta postdoktorns huvuduppgift. 

Projektbeskrivning

Med stöd av ett särskilt anslag från Vetenskapsrådet finns det en ledig plats för en postdoktor vid Mats Nilssons grupp inom spatial single-cell multi-omics.

Syftet med projektet är att upprätta integrerade protokoll för TSO-teknik för att göra det möjligt för ett brett forskarsamhälle, särskilt inom bioteknik/läkemedel och sjukhus, att effektivt använda denna toppmoderna teknik. Projektet kommer att inriktas på att utveckla användbara analysmetoder för klinisk onkologisk forskning.

För närvarande finns det inget protokoll för att integrera ISS/FISH/CODEX på samma prov. Det är dock önskvärt med multimodal datainsamling från samma vävnadsavsnitt, särskilt när det gäller värdefulla prover, t.ex. små biopsier. Särskilt fokus kommer därför att ligga på att identifiera optimala förhållanden som gör det möjligt att utföra olika typer av sekventiella analyser på samma prov.

Arbetsuppgifter

Kandidaten kommer att vara ansvarig för att upprätta protokoll för sekventiella analyser, t.ex. (i) DNA/RNA FISH följt av CODEX; (ii) ISS följt av CODEX; (iii) mutationsdetektion genom ISS följt av CODEX. Den framgångsrika kandidaten kommer därför att ha ett nära samarbete med TSO:s forskargrupper och plattformen för att gemensamt utveckla laboratorieforskningsprotokoll, bland annat hantering av vävnader, TSO-teknik, hantering av känsliga instrument t.ex. fluorescensmikroskop och vätskehanteringsrobotar, samt lagring, delning och spårning av prover och data. I rollen ingår också att inrätta arbetsflöden för integrerad analys av data, främst i samarbete med bioinformatiker från bioinformatikplattformen vid SciLifeLab.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid:
 • Doktorsexamen i cellbiologi, molekylärbiologi, biokemi, biomedicinsk vetenskap, bioteknik eller liknande.
 • Tidigare arbetslivserfarenhet av standardtekniker för molekylär- och cellbiologi.
 • Tidigare arbetslivserfarenhet av mikroskopi.
 • Vara tillräckligt flytande i Python och/eller R för att vara en avancerad användare av olika analyspaket med öppen källkod.
Erfarenhet av in situ-hybridisering, immunohistokemi eller liknande tekniker är mycket önskvärt. Goda kunskaper om och erfarenhet av bioimage analys kommer att värderas högt. Tidigare arbete inom cancerforskning är en fördel. Kandidaten bör tycka om att lära sig nya metoder och bör kunna visa att han eller hon kan slutföra projekt inom en fastställd tidsram. Utmärkta kunskaper i interpersonella frågor, organisationsförmåga, kommunikationsförmåga och goda kunskaper i engelska är nödvändiga. Tonvikten kommer att läggas på ansvarstagande, flexibilitet, lagarbete och förmåga att lösa problem.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Mats Nilsson, mats.nilsson@scilifelab.se, eller av Dr. Chika Yokota, chika.yokota@scilifelab.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biokemist

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat