arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i sötvattensekologi och skogsbruk

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 januari

 • Sök jobbet senast

  17 februari

Om jobbet

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Vi söker en disputerad person som vill jobba i forskningsprojektet " New ways to improve water protection from forestry practices?’ vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, Sverige. Projektets mål är att förstå resiliensen hos små vattendrag i det brukade skogslandskapet. Mer specifikt kommer vi att undersöka skogsbrukets påverkan på vattenkvalitet och ekologi i små vattendrag nedströms avverkade områden. Institutionen för Skogens ekologi och skötsel, SLU Umeå. Institutionen består av 90 personer varav ett tiotal är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas. För mer information om institutionen se. http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Arbetsuppgifter:

Huvuduppgiften för projektet är att empiriskt och experimentellt undersöka hur skogsbrukets negativa effekter fortplantar sig nedströms, och om vattenkvaliteten och sötvattensekologin kan återhämta sig i vattendrag i oavverkade skogar nedströms kalavverkningar. Postdoktorn kommer också att utvärdera olika typer av kantzoner, och undersöka hur de kan mildra eventuella nedströmseffekter. Vilka metoder och variabler som används kommer att bestämmas utifrån den anställda postdoktorns expertis, men de kommer att representera olika vattenkvalitetsindikatorer för boreala skogar. Projektet kopplar också till ett antal experiment som finns i närheten av Umeå (e.g., Krycklan Catchment Study), vilket ger en bra möjlighet till nya samarbeten och deltagande i andra projekt. Anställningen kommer att baseras vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, men kräva fältresor inom Sverige och eventuellt inom Finland. Postdoktorn kommer att jobba under ledning av Dr. Lenka Kuglerová och kommer att samarbeta med professor Larry Greenberg vid Karlstads universitet. Postdoktorn kommer också att ha möjlighet att samarbeta med Prof. Hjalmar Laudon och Dr. Johanna Lundström (SLU, Umeå) som är medlemmar av projektgruppen.

Kvalifikationer:

Vi söker en motiverad person som har ett starkt intresse för rinnande vatten, utformning av kantzoner, ekologiska störningar och resiliens. Kandidaten ska ha goda kunskaper i rinnandevattenekosystem, särskilt vattenkvalitet, sötvattensekologi, och hydrologi. Vi söker en person med relevant erfarenhet av biologiska och fysiska processer i vattendrag, fältprovtagning i sötvattenekosystem och skogsbruk, men personen behöver inte vara expert inom alla områden. Förmåga att programmera och analysera data i R och erfarenhet av GIS är önskvärd. Framgångsrikt deltagande i teamarbeten och självständighet är en merit. God förmåga att publicera vetenskapliga artiklar är mycket önskvärt och kandidaten förväntas ha utmärkta språkkunskaper i engelska.

Sökande måste ha fullgjort och försvarat sin doktorsavhandling i ekologi, miljövetenskap eller relaterade områden innan ansökan kan göras. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år senast ansökningstidens utgång (föräldraledighet borträknad).

Placering:

Umeå

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Planerad start i april eller snart därefter

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-02-17.

Intresserande sökande ska lämna in följande:


1) Brev som visar sökandens motivation och intresse för ämnet (max 2 sidor, på Engelska)

2) C.V., inklusive disputationsdatum, lista över publicerade arbeten och namn och kontaktuppgifter till tre referenser

3) Kopia av akademisk meritering, och eller länk till / kopia av doktorsavhandling

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Ekolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat