arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i sociologi med inriktning miljöexpertis

 • Ort

  Örebro

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 januari

 • Sök jobbet senast

  15 mars

Om jobbet

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap söker en postdoktor i sociologi för tidsbegränsad anställning.

I sociologiämnet erbjuds utbildning på såväl grundnivå som avancerad nivå samt forskarnivå. Förutom fristående kurser på grund- och avancerad nivå ansvarar ämnet sociologi för Personalvetarprogrammet och Kandidat- och Magisterprogrammet i Samhällsanalys.  Forskningen i sociologiämnet vid Örebro universitet bedrivs huvudsakligen inom områdena Arbete, familj och nära relationer samt Miljösociologi.

Ämnesområde

Ämnesområdet för den utlysta tjänsten är sociologi med inriktning mot internationell miljöpolitik. Arbetet ska ske inom ramen för ett forskningsprojekt om interdisciplinära och transdisciplinära utmaningar för den mellanstatliga expertorganisationen IPBES, som sammanställer och bedömer kunskap om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Projektet är en del av den forskning som bedrivs inom den miljösociologiska forskningsgruppen. Se dess hemsida för mer information om denna grupp.

Arbetsuppgifter

En anställning som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och utveckla i första hand sina vetenskapliga/konstnärliga färdigheter.

Arbetsuppgiften består av att bedriva forskning om hur miljöexpertis utvecklar användbar kunskap för globala miljöproblem. Mer specifikt innebär det att inom ramarna för ett pågående projekt att insamla och analysera empiriskt material (i form av intervjuer och dokument) om hur en specifik expertorganisation, IPBES, arbetar med interdisciplinära, transdisciplinära och kommunikativa utmaningar i att sammanställa ett komplext kunskapsfält och förpacka det på ett sätt som gör det vetenskapligt trovärdigt och politiskt relevant.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt.

Sökande ska ha en doktorsexamen i sociologi eller annan för projektet relevant disciplin. Eftersom intervjuer kommer att genomföras på engelska är goda kunskaper i engelska ett krav. Särskild vikt kommer att fästas vid dokumenterad erfarenhet av att arbeta med såväl intervjustudier som dokumentstudier och att publicera sig internationellt. Kännedom om forskningsområdet är meriterande och likaså erfarenhet av att arbeta inom ramen för projekt. Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och självständighet.

Information

Anställningen är 100 %, i två år. I anställningen kan undervisning ingå om högst 20 procent. Tjänsteställe är Örebro. Arbetet kan inte utföras på distans utan förutsätter fysisk närvaro i verksamheten. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Rolf Lidskog 019-30 32 72, e-post: rolf.lidskog@oru.se eller enhetschef Kerstin Lekare, 019-30 35 43, e-post: kerstin.lekare@oru.se

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 15 mars 2019. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.