arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i socialt arbete

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet


Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor.

Anställningen är heltid under 2 år.

Arbetsuppgifter


Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning ingår i anställningen undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Den person vi söker kommer att bedriva forskning inom ramen för forskningsinriktningen: Utvärdering i socialt arbete. Inom forskningsinriktningen studeras uppföljning och utvärdering av och i det sociala arbetes praktik. Forskningen innebär användning av både kvalitativa och kvantitativa metoder, bl.a. enkätstudier, intervjustudier och litteraturöversikter i syfte att generera kunskap om planering, genomförande och användning av utvärdering och uppföljning, samt de kontextuella villkoren för detta. Arbetet som postdoktor innebär dessutom att medverka vid planering av fortsatt forskning. Det övergripande syftet med forskningen är att utveckla teori och metoder för uppföljning och utvärdering av det sociala arbetets praktik. Forskningen genomförs i nära samarbete med UCER (Umeå Center for Evaluation Research) och regionala FoU-verksamheter i norra Sverige. Personen kommer att ingå i en mindre forskargrupp och under handledning arbeta med delstudier och projektansökningar. Postdoktorns forskning utformas tillsammans med handledaren.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder


Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska ha doktorsexamen i socialt arbete eller i annat för forskningsinriktningen relevant ämne. Dokumenterad kompetens i kvalitativ forskningsmetodik, såsom intervjumetodik och kvalitativ dataanalys är ett krav för anställningen. Erfarenhet av forskning om uppföljning eller utvärdering, samt erfarenhet av att göra systematiska litteraturöversikter är meriterande för anställningen, liksom erfarenhet av forskning om det sociala arbetets praktik. Då forskningen innebär datainsamling (bl.a. klientintervjuer) i, och kommunikation med, socialtjänstorganisationer, måste den sökande ha dokumenterat goda kunskaper i att tala och skriva svenska.

Då undervisning kan komma att ingå som en del av anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande. Bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet utgörs av dokumenterad erfarenhet av undervisning i socialt arbete samt relevant universitetspedagogisk utbildning.

Då det i anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer

För anställningen krävs att den sökande behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Ansökan


Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi,https://umu.varbi.com/center/tool/position/400815/edit/tab:1/ https:/www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/. Sista ansökningsdag 2021-08-15.

Ansökan ska innehålla:


- Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt motivering varför du söker anställningen. Brevet ska även inbegripa en reflektion kring det planerade temat för forskningsprojektet.
- Curriculum vitae med information om forsknings- och undervisningserfarenheter, universitetspedagogisk utbildning samt dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar
- Certifierad kopia av doktorsexamen
- Publikationslista Åberopade publikationer, max 10 st bifogas ansökan
- Intyg över pedagogiska undervisningsmeriter
- Kontaktuppgifter till två till tre referenspersoner
- Annan relevant dokumentation du vill inkludera i ansökan

Närmare upplysningar om projektet lämnas av professor mailto:björn.blom@umu.se, 090-7869346.

Närmare upplysningar om institutionen lämnas av prefekt Anna-Lena Perdahl,mailto:anna-lena.perdahl@umu.se, 090-7867106, 070-2248460.

Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida,https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

Välkommen med din ansökan


Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Anställning enligt överenskommelse Visstidsanställning