arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i socialt arbete

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Postdoktor i socialt arbete


Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor i socialt arbete.

Anställningen är heltid under 2 år.

Arbetsuppgifter


Den person vi söker kommer att bedriva forskning inom ramen för forskningsmiljön ”Sociala perspektiv på skola och utbildning”, en framgångsrik forskningsmiljö som idag består av runt 15 aktiva forskare. Forskningsmiljön söker en forskare med intresse för kvantitativ forskning kring frågor som utbildningsstratifiering och utbildningssystemens utformning i relation till skilda utfall. Forskningen kan bygga på länderjämförelser såväl som longitudinella analyser eller tidsserieanalyser inom ett enskilt land. Forskare inom miljön arbetar för närvarande med data från PISA, HBSC, CILS4EU, EU-SILC och svenska registerdata, men andra datakällor är också möjliga att använda inom ramen för tjänsten.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder


Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande skall ha doktorsexamen i socialt arbete eller i annat för forskningsprojektet relevant ämne (exempelvis sociologi, utbildningsvetenskap, statsvetenskap eller nationalekonomi). Dokumenterad kompetens i kvantitativ forskningsmetod är ett krav och erfarenhet av kvantitativ komparativ analys, longitudinell analys eller tidsserieanalys är meriterande. Erfarenhet av forskning om skola, utbildningssystem eller stratifiering är också meriterande.

Då undervisning kan komma att ingå som en del av anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande. Bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet utgörs av dokumenterad erfarenhet av undervisning i socialt arbete samt relevant universitetspedagogisk utbildning.

Då det i anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer

Ansökan


Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-08-15.

Ansökan ska innehålla följande:


- Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt en motivering varför du söker anställningen som postdoktor (inte mer än en A4)
- Ett förslag till ett postdoc projekt inklusive förslag på forskningsfråga, data och metod (max tre sidor)
- Ett curriculum vitae med information om forsknings- och undervisningsmeriter, universitetspedagogisk utbildning samt dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar
- Certifierad kopia av doktorsexamen
- Publikationslista
- Åberopade publikationer (max 10 st) bifogas ansökan
- Intyg över pedagogiska undervisningsmeriter
- Kontaktuppgifter till två till tre referenspersoner
- Annan relevant dokumentation du vill inkludera i din ansökan

Närmare upplysningar om projektet lämnas av professor mailto:mattias.strandh@umu.se

Närmare upplysningar om institutionen lämnas av prefekt Anna-Lena Perdahl, mailto:anna-lena.perdahl@umu.se, 090-7867106, 070-2248460.

Om institutionen för socialt arbete


Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

Välkommen med din ansökan!

 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Anställning enligt överenskommelse Visstidsanställning