arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i socialt arbete

 • Ort

  Örebro

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Vi söker en postdoktor i socialt arbete för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Ämnesområde

Socialt arbete

Bakgrund

Ämnet socialt arbete vid Örebro universitet bildar tillsammans med kriminologi, psykologi och rättsvetenskap institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Ämnet är huvudområde i socionomprogrammet. Forskningen i socialt arbete bedrivs inom forskningsmiljön Social Work Studies och behandlar olika aspekter av sociala relationers betydelse och strukturella förutsättningar för socialt förändringsarbete med människor i svåra levnadsvillkor och i olika livsfaser. Forskningen inom ämnet omfattar såväl studier av sociala problematiker kring barn, unga, vuxna och äldre, som förutsättningar och villkor för socialt arbete och sociala insatser i anslutning till detta.

Som huvudområde i ett av Örebro universitets största professionsprogram är det en angelägen uppgift att stärka och vidareutveckla forskningen inom socialt arbete. Det gäller framförallt empirisk forskning och teoriutveckling som syftar till att utveckla socialt arbete som praktikområde.

Arbetsuppgifter

En anställning som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och utveckla i första hand sina vetenskapliga/konstnärliga färdigheter.

En postdoktors huvudsakliga arbetsuppgift är forskning och forskningspublicering samt för denna utlysning en arbetsuppgift att tillsammans med andra forskningsaktiva i ämnet formulera och skriva forskningsansökningar för att öka den externa forskningsfinansieringen. I mindre omfattning ingår undervisning och handledning samt i viss mån administration. Arbetsuppgifterna förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt.

Den sökande ska vara disputerad i ämnet socialt arbete eller närliggande ämne, och bör ha erfarenhet av att publicera vetenskapliga studier i internationella tidskrifter.

Den sökande ska vara självständig i sitt arbete och initiativrik samt ha god samarbetsförmåga.

Information

Anställningen är 100 %, i 1 år med med tillträde 1 november eller enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas enhetschef Britt-Louise Thoresson Blohm 019-30 14 17, e-post: britt-louise.toresson-blohm@oru.se och ämnesansvarig Thomas Strandberg 019-30 11 08, e-post: thomas.strandberg@oru.se  Under sommarperioden är det lättast att nå oss via mejl.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 190831. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.