arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i socialt arbete inriktning äldre

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 april

 • Sök jobbet senast

  2 juni

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. I en expansiv och dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö, och med stort samhällsengagemang, ger vi såväl socionomprogram som ett omfattande mastersprogram, psykoterapeutprogram med inriktning mot familj och utbildning på forskanivå. Institutionen har omfattande internationella kontakter och samarbeten genom olika nätverk och avtal med universitet runtom i världen. På institutionen bedrivs forskning i socialt arbete inom ramen för ett flertal profilområden. 

Ämnesbeskrivning 
Socialt arbete inrymmer studier av socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Centralt inom ämnet socialt arbete är också att studera orsaker till och konsekvenser av sociala problem såsom dessa kan förstås på individ-, grupp- och samhällsnivå. Viktigt är också att studera hur olika insatser utformas i syfte att förebygga eller avhjälpa sociala problem. Socialt arbete är huvudämne på grund-, avancerad och forskarnivå. 

Arbetsuppgifter 
I anställningen som postdoktor ska arbetsuppgifterna huvudsakligen vara inriktade mot egen forskning inom socialt arbete. Även undervisning i socialt arbete på olika nivåer ingår i anställningen. Till undervisning räknas även kursansvar, examination, handledning och kursadministration. Andelen forskningstid i anställningen är 80 procent. Som postdoktor förväntas man bidra med sin närvaro till institutionens forskningsmiljö samt aktivt delta i seminarieverksamheten. Därutöver ingår undervisning på 20 procent. Innehavaren förväntas ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till arbetsplatsen i Göteborg. Sökanden ska ha god förmåga att undervisa och kommunicera på svenska och/eller engelska. 

Behörighetskrav 
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller annat näraliggande ämne (exempelvis sociologi, pedagogik, statsvetenskap eller nationalekonomi). Postdoktortjänsten vänder sig i första hand till sökande som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan sökande som avlagt doktorsexamen tidigare komma ifråga. Med särskilda skäl avses föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller andra liknande omständigheter. 

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se

Bedömningsgrunder

För tjänsten krävs erfarenhet av forskning inom området äldre, relaterat till socialt arbete.  

Vid urval bland behöriga sökande ska särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet inom området. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Antalet vetenskapliga publikationer eller antalet pedagogiska meriter på grund av att sökande varit verksam under längre tid ska således inte vara utslagsgivande.

Vetenskaplig skicklighet 

 

För anställning som postdoktor ska vetenskaplig skicklighet ha visats genom egen forskning med hög grad av problemformuleringsförmåga, teori- och metodmedvetenhet samt analysskicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid forskningsplanens kvalitet samt att det planerade projektet även bör relateras till institutionens forskningsmiljö (information om institutionens forskning finns på https://www.gu.se/socialtarbete/var-forskning

 

Pedagogisk skicklighet 

Den pedagogiska skickligheten avseende utbildnings- och undervisningsmeritering ska vara väl dokumenterad så att kvaliteten kan bedömas. I första hand kommer pedagogisk kvalitet att beaktas men även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Meriterande är också att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning. 

 

Kontaktuppgifter för anställningen


Therése Wissö, viceprefekt 

031-786 6386 

therese.wisso@socwork.gu.se 

www.socwork.gu.se 

Anställning 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, två år 

Omfattning: 100 % 

Placering: Institutionen för socialt arbete, Göteborg  

Tillträde: Snarast 

 

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök".

 

Till ansökan skall bifogas: 

Ansökan ska innehålla en forskningsplan för två års arbete (maximal fyra sidor exklusive referenser). 

Lista över åberopade publikationer, sammantaget högst 10 pedagogiska eller vetenskapliga skrifter. 

 

De sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och instruktioner samt att den är registrerad senast sista ansökningsdagen. De meriter som åberopas ska styrkas med intyg. 

 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-06-02

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat