arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i socialgerontologi

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 november

 • Sök jobbet senast

  2 januari

Om jobbet

vid Stressforskningsinstitutet. Sista ansökningsdag: 2019-01-02.

Stressforskningsinstitutet är ett nationellt forskningscentrum inom området stress, sömn och hälsa vid samhällsvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet. Verksamheten är organiserad i tre forskningsenheter, ett forskningslaboratorium och ett kansli. Stressforskningsinstitutet har ca 35 anställda och är beläget vid Brunnsviken i Frescati, Stockholm. Mer information hittar du på stressforskning.su.se.

Projektbeskrivning

Anställningen är placerad inom enheten för epidemiologi och knuten till den socialgerontologiska forskning som bedrivs inom ramen för projektet Livskvalitet hos människor i övre medelålder och tidig ålderdom, finansierat av Familjen Kamprads stiftelse. Projektet är en samverkan med Göteborgs universitet, Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap) och Centre for Innovative Ageing vid Swansea University i Storbritannien. Projektet undersöker faktorer som kan påverka livskvaliteten hos äldre människor (i betydelsen övre medelålder och tidig ålderdom), med fokus på lönearbete, pensionering och vanliga livsförändringar. Livskvalitet mäts med CASP-skalan, ett mått på subjektiv livskvalitet grundat i teorier om den tredje åldern. Två paneler kommer att användas i projektet: Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH-studien) och HEalth, Aging and Retirement Transitions in Sweden – Hearts Study (HEARTS-studien). En viktig del av projektet är att sprida resultaten genom vetenskapliga publiceringar och genomföra kunskapsspridning i nära samarbete med Pensionärernas riksorganisation.

Det finns även möjlighet för postdoktorn att medverka i två projekt om lönearbete efter pensionering både nationellt och internationellt. Projekten är baserade på ett samarbete mellan ledande forskare inom socialgerontologi och är finansierade av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) samt Riksbankens Jubileumsfond.

Arbetsuppgifter

 • Att producera högkvalitativ forskning och publicera resultat i internationella vetenskapliga tidskrifter inom socialgerontologi. Mer specifik ska postdoktorn genomföra longitudinella statistiska analyser baserade på SLOSH och HEARTS och skriva artiklar om livskvalitet mätt med CASP-skalan.
 • Att från ett tidigt stadium samarbeta med Pensionärernas riksorganisation för att genomföra kunskapsutbyte och spridning.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i ett för projektet relevant akademiskt ämne.

Bedömningsgrunder

Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller ett år, med möjlighet till ett års förlängning. Tillträde 2019-02-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering. Då Stressforskningsinstitutet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland forskare inom enheten för epidemiologi ser institutet gärna att män söker anställningen.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av projektkoordinatorn, forskare Loretta Platts, tfn 08-553 789 02, loretta.platts@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.