arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i smittspridningsmodellering med fokus på Covid-19

 • Yrkesroll

  Matematiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 november

 • Sök jobbet senast

  9 december

Om jobbet

vid Matematiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-12-09.

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet består av ca 40 fast anställda lärare/forskare och ca 35 doktorander och postdoktorer. Institutionen är indelad i tre avdelningar, Matematik, Beräkningsmatematik och Matematisk statistik, och innevarande anställning är vid den senare. Avdelningen för matematisk statistik har ca 12 fast anställda lärare/forskare och ca 15 doktorander och postdoktorer. Avdelningens forskningsområden inkluderar biostatistik, biostokastik, diskret sannolikhetsteori, försäkringsmatematik, teoretisk statistik m.m.

Projektbeskrivning

Projektet utgör ett nordiskt samarbete finansierat av NordForsk med Tom Britton (Stockholms universitet) som vetenskaplig ledare, och med Arnoldo Frigessi (Oslo universitet) och Lasse Leskäla (Aalto universitet) som ansvarige i Norge resp Finland. Syftena med projektet är: att öka samarbetet inom smittomodellering och analys av covid-19, att förbättra modelleringen och att bättre utnyttja nya datakällor. Parallellt med innevarande utlysning kommer en postdoktorsanställning även lysas ut vid Oslo universitet, och även Aalto kommer rekrytera för projektet.

Från ett annat anslag från Vetenskapsrådet med Tom Britton som vetenskaplig ledare kommer en annan postdoktorsutlysning vid Stockholms universitet också att lysas ut. Även denna utlysning rör smittomodellering, men inte nödvändigtvis för covid-19 och kanske med lite mer teoretisk profil. Anställningen sökes via separat annons.

Arbetsuppgifter

Forskning. Viss undervisning inklusive handledning av examensarbeten och administrativa uppgifter upp till 20 % ingår även.

Forskningsprojektet är del i ett större nordiskt samarbete för smittomodellering av covid-19 inkluderande nya datakällor. Målet är att förbättra modeller och statistiska analysmetoder och att applicera dessa för covid-19 med ett nordiskt perspektiv med relevans för ländernas folkhälsoinstitut. Det specifika projekt som postdoktorand kommer arbete med bestäms i samråd mellan Tom Britton och postdoktorn. Postdoktorn förväntas också delta i forskningsaktiviteter vid institutionen och inom det nordiska samarbetet.

Postdoktorn förväntas publicera metodologiska och/eller tillämpade artiklar i vetenskapliga tidskrifter av hög kvalité, samt att presentera resultat vid internationella konferenser.

Postdoktorn kommer arbeta tillsammans med Tom Britton men kan också mycket väl komma att arbeta tillsammans med andra i forskargruppen i epidemiområdet, f.n. bestående av 3 seniora forskare och 3 doktorander och en postdoktor, samt forskare vid övriga noder inom samarbetsprojektet.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Specifikt värderas erfarenhet inom ett eller flera av följande områden: statistisk modellering och teori, sannolikhetsteori, stokastiska processer, programmering, matematik, högdimensionell dataanalys och infektionsepidemiologi.

Eftersom att anställningen är vid en matematisk institution är grundläggande kunskaper i matematiska vetenskaper en förutsättning. Det är också nödvändigt att ha motivation och driv att kombinera teoretiska kunskaper inom matematik/statistik/datalogi med konkreta problemfrågeställningar inom infektionsepidemiologi.

Sökande förväntas kunna uttrycka sig obehindrat på engelska både muntligt och skriftligt, samt ha god förmåga att kommunicera och vara socialt kompetent.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde snarast möjligt och som senast 2021-07-01.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Tom Britton, tom.britton@math.su.se.

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb.

 Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Matematiker

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat