arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i skogsresursmodellering och utvecklingsvägar

 • Yrkesroll

  Skogsbruksforskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 december

 • Sök jobbet senast

  8 februari

Om jobbet

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
 
Vi söker en person som disputerat och som vill jobba i forskningsprojektet Toward a future of wood cities and restored forests—modelling pathways for development of a new forest industry in the tropics” vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, Sverige. Projektet kommer att omfatta ett nära samarbete med The Eco-Innovation Foundation (EIF) i Stockholm. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas. För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Vår vision är att kommande decenniers enorma behov av urban expansion i globala syd uppfylls genom industriellt byggande i trä, och att denna nya marknad för träprodukter blir en drivkraft för storskalig restaurering av skog och framväxten av en modern regionalt baserad skogsindustri. Nya integrerade system för produktion av moderna träprodukter och långsiktig skogsrestaurering blir nyckeln för att nå en nettoreduktion av klimatgaser, återställande av degraderade ekosystem, värdigt boende i städer och landsbygdsutveckling. Med avstamp i nuläget i många utvecklingsländer (traditionellt byggande i stål och cement, degraderade skogar, omodern och en olönsam träindustri) avser vi att modellera en stegvis övergång till det önskade framtida läget (moderna trästäder, fullt restaurerade skogar, konkurrenskraftig träindustri).

Du hittar fullständing annons och hur man ansöker på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/">https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/  

Kvalifikationer:

Vi söker en motiverad och begåvad och disputerad forskare för att ingå i teamet och leda arbetet med skogsresursbedömning och modellering. Kandidaten ska ha expertis inom datahantering, skogstillväxt och avkastningsmodellering, GIS och geospatial analys. Kandidater måste kunna kommunicera och skriva på engelska, arbeta i team och självständigt, lösa problem och tänka kreativt. Tidigare peer-reviewed vetenskapliga publikationer, programming, erfarenhet av att arbeta i Tanzania, och kunskap om swahili är önskvärt men krävs inte.

Eftersom anställningen främst vänder sig till juniora forskare måste sökande ha en doktorsexamen inom skogs- eller miljövetenskap, geografi eller relaterat område som är högst tre år vid ansökningstidens utgång. Denna tjänst erbjuder ett unikt tillfälle att arbeta med ett inspirerande och agendasättande team för ett ”rädda-världen-uppdrag”. Ansök bara om du verkligen är motiverad att vara en del av ett team, drömma stort och arbeta för att åstadkomma transformativ förändring.  

Placering:

Umeå

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Mars - Maj 2021 ( flexibelt startdatum)

Du hittar fullständing annons och hur man ansöker på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/">https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/  

Ansökan:

Senast den 2021-02-08

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Skogsbruksforskare

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat