arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i sensorer och sensorintegration för Industri 4.0

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 november

 • Sök jobbet senast

  8 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Anställningen är knuten till Avdelningen för industriell produktion (IProd) vid Institutionen för maskinvetenskaper.

Avdelningen bedriver forskning, utveckling, undervisning och industriellt samarbete inom material- och produktionsteknik.

Projekten kopplade till detta är Industri 4.0, skärande bearbetning, samt digitalisering av tillverkningsprocesser och hållbar produktion. Ämnesområdet är tvärvetenskapligt och ofta tillämpat till sin karaktär. I samband med Industri 4.0 används sensorbaserad processövervakning och beslutsfattande för att skapa grundläggande förståelse för produktionsprocesser och dess optimering, samt för att studera forskningsfrågor relaterade till industrin. Vi är intresserade av nya material, processer och tillvägagångsätt för att nå förståelse av fundamentala dynamiska processer i modern tillverkning. Vår forskargrupp består av 20 seniora och juniora forskare.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Särskild ämnesbeskrivning

Utveckling av tunnfilmssensorer för mätning och övervakning av temperatur. Fokus på koncept och prototyper som används i värmeväxlare vid höga temperaturer och i korrosiva tillämpningar. Uppskalning av sensortillverkning och produktion av sensorer ligger utanför ämnesområdet.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Syftet med det aktuella projektet är att utveckla icke-invasiva sensorer för temperaturmätning och övervakning i produkter och apparater som arbetar i miljöer med höga temperaturer och korrosiva miljöer. Särskild vikt kommer att läggas vid forskning om nya sensorkoncept, tillverkning av prototyper, kalibrering, testning och analys av deras prestanda och livslängd vid långvarig drift. Projektet är kopplat till Alfa Lavals teknikområde i Lund. Det experimentella arbetet kommer att utföras vid IProd, Lund NanoLab och Alfa Laval AB. Som postdoktor kommer du att ansvara för utveckling av projektidéer, planering, utformning och genomförande av experiment självständigt och i samarbete med akademiska och industriella handledare.

Arbetsuppgifterna kan även omfatta handledning av avhandlingsprojekt och doktorander. På samma sätt vill vi att du deltar i gemensamma uppgifter som rör allmänna institutionella uppgifter, seminarier, kunskapsöverföring och samarbete med industrin osv.

Behörighet


Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


- Du har mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Du har avlagt doktorsexamen inom teknik, nanoteknik, materialvetenskap eller ett närliggande ämne.
- Du har minst ett års praktisk erfarenhet av mikro-/nanoprocessing och tillverkning.
- Du har goda teoretiska kunskaper om mikroelektromekaniska system, sensorer och anordningar.
- Du har god problemlösningsförmåga och god språklig analytisk förmåga.
- Du är självständig, och drivs samtidigt av samarbete.
- Du är målmedveten och strukturerad.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:


- Erfarenhet av experimentellt arbete med mikro/nanoprocessing och tillverkning.
- Erfarenhet av experimentellt arbete i en renrumsmiljö.
- Praktisk erfarenhet av mikroelektromekaniska system, sensorer och avdriftsanordningar.
- Erfarenhet av genomförande av experiment med UV-litografi, förångning, sputtering, PVD-beläggning eller liknande tekniker.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Så här söker du


Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet (inkl. kopia av doktorsexamen). Läs mer här: https://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast enligt ök Visstidsanställning till