arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i sedimentbiogeokemi

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Marinbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 december

 • Sök jobbet senast

  18 januari

Om jobbet

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2019-01-18.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande.     

Projektbeskrivning

Anställningen är en del av projektet Hur påverkas havsbottnens integritet, vattenkvalitet och skyddade områden av bottentrålning i Östersjön? Bentiska djur och sediment kan störas kraftigt av bottentrålning och suspenderat sediment kan öka grumlighet och transporteras av strömmar till andra mindre störda områden. Men data på sådana processer saknas totalt, trots att det är viktigt för en effektiv planering av MPAs, ekosystembaserad hållbar fiskeförvaltning och bedömning av havsbottnens integritet och ekologisk status av bentiska ekosystem i Östersjön. Detta 3-åriga projekt är ett samarbete mellan ekologer, geologer, geokemister, fiskeforskare, ekotoxikologer och modellerare.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar forskning på hur biogeokemiska egenskaper, processer och fluxer kan påverkas av bottentrålning. Projektet kommer att innehålla både fältarbete och laboratorieexperiment.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Erfarenhet av att använda en rad metoder för att kvantifiera bentiska biogeokemiska processer är särskilt viktigt, liksom erfarenhet av arbete till havs. Ansökningarna kommer att bedömas utifrån CV och följande dokument samt intervjuer.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2019-03-11 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare, professor Clare Bradshaw, tfn 08-16 17 37, clare.bradshaw@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.