arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i samhällsvetenskapligt ämne vid LiU

 • Ort

  Norrköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juni

 • Sök jobbet senast

  17 augusti

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som postdoktor i kulturgeografi, planering eller annat samhällsvetenskapligt ämne

Arbetsuppgifter


En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Du kommer att arbeta med forskning vid Centrum för kommunstrategiska studier och inom forskningsfältet ”Lokal utveckling och samhällsplanering” som riktar fokus mot den geografiska platsens förutsättningar. Frågor om lokal utveckling innebär en stor bredd av områden som drivs utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga målsättningar. Detta forskningsfält studerar hur kommuner arbetar med insatser – ofta i samverkan med andra – som har betydelse för hållbar lokal utveckling. Detta omfattar insatser och beslut inom områden för markanvändning, infrastruktur, bostäder, utbildning, klimat och företagsutveckling. I arbetsuppgifterna ingår att självständigt och i samarbete med forskare vid CKS designa, planera, genomföra och avrapportera forskning.

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för forskning och samverkan vid Linköpings universitet. CKS ska utgöra ett nationellt centrum för strategisk kommunforskning, och fungera som en vetenskaplig resurs med relevans för kommunernas övergripande utvecklingsarbete. Målet för CKS är att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

CKS verksamhet präglas av stor interaktivitet vad gäller att identifiera forskningsfrågor och samarbetsområden. CKS är verksamhetsmässigt självständigt och verkar inom hela Linköpings universitet, men är administrativt knutet till Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK). CKS är placerat i Norrköping. (Läs mer om CKS på liu.se/cks) 

Behörighet 
Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder

För att komma i fråga för anställningen ska du ha avlagt doktorsexamen i kulturgeografi, planering eller annat samhällsvetenskapligt ämne. Du ska behärska svenska och engelska obehindrat i tal och skrift, samt ha dokumenterad erfarenhet av forskning som är av relevans för det forskningsinriktning som beskrivs ovan.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=11402&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.