arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i rEUsilience-projektet

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

vid Institutet för social forskning. Sista ansökningsdag: 2022-07-31.

Institutet för social forskning (SOFI, www.sofi.su.se) ingår i den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Institutet har ca 110 anställda som bedriver forskning inom områdena socialpolitik, välfärd, ojämlikhet och arbetsmarknad. SOFI:s forskare deltar också i undervisning främst i nationalekonomi och sociologi.

Projektbeskrivning

Anställningen som postdoktor är kopplad till den socialpolitiska forskning som bedrivs vid SOFI (www.sofi.su.se/forskning/tre-forskningsavdelningar/socpol) inom ramen för projektet rEUsilience: Risks, Resources and Inequalities: Increasing Resilience in European Families, finansierat av Horizon Europe. Sammantaget är projektets mål att identifiera risknivån och socioekonomisk osäkerhet som familjer står inför i Europa samt förmågan hos olika familjetyper att absorbera socioekonomiska chocker genom att anpassa beteenden och strukturella arrangemang. Postdoktorsanställningen ger en utmärkt möjlighet att bedriva jämförande forskning i olika länder för att kritiskt undersöka politikens roll. Arbetet sker i ett enastående internationellt konsortium med partner i sex länder (Belgien, Spanien, Kroatien, Polen, Polen, Sverige och Storbritannien) och kommer att omfatta både alleuropeiska analyser av befintliga uppgifter (om politik och praxis) och ny fokusgruppsforskning.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn förväntas ha en egen forskningsplan som överensstämmer med Stockholms universitets roll inom rEUsilience-projektet. Ansökan om bidrag är tillgänglig på begäran. Postdoktorn kommer att arbeta med en mängd olika mikrodata-set från Eurostat, samt utföra mikrosimuleringar av socialpolitiska data med hjälp av EUROMOD. Postdoktorn förväntas producera högkvalitativ forskning och publicera resultaten i internationella, vetenskapliga tidskrifter.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt läggas vid följande kriterier:
 • Kvalitet på tidigare forskning och meriter.
 • I vilken utsträckning den sökandes forskningsplan samt tidigare forskning bidrar till att stärka rEUsilience-projektets övergripande mål.
 • Kunskap och erfarenheter relevanta för analys av socioekonomiska risker och familjers mångfald i storskaliga internationella komparativa data, kvantitativ dataanalys av socialpolitik och analys av socialpolitik med hjälp av mikrosimulering och andra tekniker.
 • Mycket god förståelse för och kommunikationsförmåga på engelska i såväl tal som skrift.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av projektkoordinatorn, docent Rense Nieuwenhuis, tfn 072-147 35 67, rense.nieuwenhuis@sofi.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen inkludera följande information i din ansökan:
 • dina kontaktuppgifter och personlig information
 • din högsta avslutade utbildning
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, språkkunskaper, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • forskningsplan (max 2 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av undersökningsområdet/projektet som beskrivs ovan– varför och hur du vill utföra projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen, eller uttalande om planerat examensdatum
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, samhällsvetenskap

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat