arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i regulatorisk miljöforskning

 • Yrkesroll

  Toxikolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 juli

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-09-15.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Projektbeskrivning

Syftet med detta FORMAS-finansierade projekt är att bedöma kemikaliehantering med avseende på en giftfri cirkulär ekonomi, med fokus på substitution och offentlig upphandling. Projektet kommer att behandla två övergripande forskningsfrågor: 1) Vilka är de nuvarande konflikterna och synergierna inom kemikaliehantering när det gäller målet om en giftfri cirkulär ekonomi? 2) Hur kan konflikter övervinnas och hur kan synergier nyttjas för en snabbare och effektivare övergång till en giftfri cirkulär ekonomi?

Genom intervjuer och jämförande analyser strävar vi efter att a) öka kunskapen om drivkrafter och arbetssätt för att ersätta farliga kemikalier i EU, och b) kartlägga de upplevda barriärerna för att tillhandahålla och köpa giftfria återvunna material, samt utvärdera hur tillgängliga verktyg kan användas i offentlig upphandling.

Det förväntade resultatet kommer att stödja hanteringen av kemikalier på nationell och europeisk nivå.

Arbetsuppgifter

Anställningen involverar främst forskning, inklusive design och utförande av studier, tolkning av data och datahantering, och vetenskaplig publicering. Projektet är tvärvetenskapligt och involverar nära samarbete med en forskare med expertis inom miljölagstiftning samt med intressenter i referensgruppen. Därför bör kandidaten ha intresse av att förstå kemikaliehanteringen ur ett brett perspektiv.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och annan arbetserfarenhet relevant för anställningen. Sökande förväntas ha en doktorsexamen inom (eko)toxikologi, miljökemi eller motsvarande, med kunskap om riskbedömning och hantering av kemikalier. Tidigare erfarenhet av att utföra intervjuer är önskvärt. Goda kunskaper i svenska är en merit.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde den 1 november eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande lektor Marlene Ågerstrand, tfn 08-16 40 21, marlene.agerstrand@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitetets webbplats www.su.se/jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Toxikolog

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat