arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i reglerteknik med inriktning på robotik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 februari

 • Sök jobbet senast

  8 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning

Institutionen för reglerteknik är en av institutionerna på tekniska fakulteten.

Vår forskning är inriktad på säker och hållbar reglering av tekniska system till nytta för människor och vår planet. Vi bedriver grundforskning och forskning inom en rad olika applikationsområden, från mer traditionella tekniska områden som robotik, energidistribution och transporter till mer okonventionella områden som hälso- och sjukvård, kommunikation och ekonomi. Reglerteknik, matematik och datavetenskap ligger till grund för all vår forskning.

Vill du vara en del av vår forskningsmiljö och arbeta med framtidens reglertekniska utmaningar? Då är denna postdoktortjänst något för dig!

Den här gången söker vi en kandidat till projektet:
Filtrering, optimering och reglering för autonom farkost, en tvåårig tjänst som postdoktor inom ett ELLIIT-projekt ”Autonomous Radiation Mapping and Isotope Composition Identification by Mobile Gamma Spectroscopy”.

Postdoktorn kommer att arbeta i ett tvärvetenskapligt projekt rörande skattning av strålningsfält baserat på spektrometrar monterade på drönare (UAV:er). Projektet omfattar två huvudkomponenter:

Den första delen relaterar till maskininlärning och avser utveckling av algoritmer for bayesiansk inferens. Dessa metoder ska inkludera (i) kända geometrier i omgivningen, (ii) känd attenuering av strålningen med avståndet och (iii) modellerad dynamik for UAV:n och sensorn. Den andra delen av projektet avser implementering samt experimentell validering av de utvecklade metoderna i fältexperiment.

Vi söker kandidater med en stark bakgrund relevant för reglering, robotik och autonoma system, i kombination med en vilja att samverka och kommunicera över ämnesdiscipliner. Goda kunskaper inom filtrering och reglerteknik, relevanta metoder inom maskininlärning och erfarenhet från C++, Python, Julia, eller Matlab är högst önskvärt. Även erfarenhet från forskning inom experimentell robotik är önskvärd.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. En annan är att bidra till den allmänna forskningsdiskussionen vid institutionen samt att undervisa i doktorandkurser. Undervisning får uppgå till högst 20%. Beroende på forskningsprojektet förväntas kandidaten även initiera och upprätthålla samarbeten över institutionsgränserna, samt att delta i handledning av doktorander och ingenjörsstudenter. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även (ex.):

- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. 

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Goda kunskaper i filtering and control theory
- Goda kunskaper inom relevanta metoder för maskininlärning
- Erfarenhet av C++/Python/Matlab

Arbetsspråk är engelska och svenska. Därför är mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska ett krav. Önskvärt också är ett intresse för att lära sig svenska under tiden i Lund.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Specifikt kommer goda kunskaper inom filtrering, optimering, relevanta maskininlärningsmetoder och reglering för UAV:er att beaktas, samt tidigare erfarenhet av experimentell robotik och implementering i C++, Python, Julia eller Matlab.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:


- Goda kunskaper i filtering and control theory
- Goda kunskaper inom relevanta metoder för maskininlärning
- Erfarenhet av C++/Python/Matlab

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. Viktig är också en god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet. Även god pedagogisk förmåga är önskvärd. Vi söker en person som är flexibel och öppen, med vilja att samarbeta och förmåga att bidra till det allmänna arbetsklimatet på avdelningen. Andra bedömningsgrunder är självständighet, driv och initiativförmåga, samt förmåga till nätverkande, kommunikation och samarbete med kollegor både inom och utanför akademin.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning