arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i reglerteknik med fokus på farmakometrisk modellering

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 december

 • Sök jobbet senast

  30 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Vill du vara en del av en forskningsmiljö som är engagerad i att ta itu med datadrivna modelleringsutmaningar inom precisionsmedicin? Då är denna postdoktorandtjänst riktad till dig! Både matematiskt orienterade kandidater, farmakometrispecialister och forskare med bakgrund inom datadriven modellering, eller närliggande tillämpningar av maskininlärning, välkomnas och uppmuntras att söka.

Denna position är en del av ett samarbete mellan de två största forskningsprogrammen i Sverige, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, (WASP) samt SciLifeLabs och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (Data-Driven Life Science, DDLS). Målet är att lösa banbrytande tvärdisciplinära forskningsfrågor.

Projektets fokus är utveckling av nya metoder för farmakometrisk kovariatmodellering: Givet en dynamisk farmakologisk modell står vi inför problemet att bestämma dess parametrar från individuella kovariater såsom ålder, kön, eller mer allmänt biomarkörer eller genetiska data. Förutom att extrapolera väl, är det önskvärt att kovariatmodellen är transparent och förklarbar. Ett sätt att uppnå detta, som vi undersöka inom projektet, är att utveckla symboliska regressionsmetoder som producerar mänskligt läsbara formler. Farmakologiska dataset kommer att användas från dag ett för att säkerställa praktisk relevans av de utvecklade metoderna.

Denna utlysning avser en postdoktor-tjänst inom WASP vid Lunds universitet. Det kommer att finnas en motsvarande tjänst inom DDLS vid Uppsala universitet. Projektet innebär ett nära samarbete mellan de två postdoktorerna. Tjänsten i Lund kommer att ha ett starkare fokus på utveckling av nya metoder; projektet i Uppsala kommer att ha ett starkare tillämpningsfokus.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga uppgifterna i en postdoktorandtjänst är att bedriva forskning. Inom detta projekt kommer du att ha ett nära samarbete med seniora forskare och en eller flera doktorander vid Lunds universitets institution för Reglerteknik, och därtill samarbeta med forskare vid institutionen för farmakologi vid Uppsala universitet. Ett annat uppdrag är att bidra till den allmänna vetenskapliga diskussionen vid institutionen för styrning.

Vi uppmuntrar våra postdoktorer att skaffa sig pedagogisk erfarenhet genom att undervisa i doktorandkurser, upp till högst 20 % av heltid. I tjänsten ingår även möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Förmåga att både arbeta självständigt och att samarbeta.
- Vilja och förmåga att arbeta ämnesöverskridande.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
- Erfarenhet och kunskap inom data-driven modellering, maskininlärning, och därtill relaterad matematik respektive beräkningsvertyg.
- Praktisk erfarenhet av att arbeta med farmakologiska, medicinska eller andra datamängder för modelleringsändamål.

Övriga meriter:


- Förmåga att kommunicera vetenskap framförallt genom publikationer, men även via t ex muntlig presentation riktade såväl till experter som till en bredare allmänhet.
- Aktivitet inom utveckling av öppen källkod inom för projektet relevanta områden.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi söker en person som är flexibel och öppen, med vilja att samarbeta och förmåga att bidra till det allmänna arbetsklimatet. Andra bedömningsgrunder är driv och självständighet samt förmåga till nätverkande, kommunikation och samarbete med kollegor både inom och utanför akademin.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till minst två och högst tre år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2008-09-04 eller 2021-11-19 (tillämpas på anställningar ingångna efter ikraftträdandet 2022-02-01).  

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). För mer information läs hela annonsen på vår webbplats: https://www.lu.se/vacancies

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning