arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i rättsinformatik med inriktning mot artificiell intelligens

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-05-31.

Som postdoktor vid Juridicum blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel. Du kommer även att vara knuten till Institutet för rättsinformatik (IRI).

Anställningen som postdoktor ingår som ett led i satsningen The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program -Humanities and Society.

Läs mer i den fullständiga annonsen.

Ämnesområde

Forskningen inom området AI and Law omfattar såväl metodfrågor i samband med systemdesign som regulativa aspekter. Den grundläggande ansatsen bygger på att informations- och kommunikationsteknik måste utvecklas och användas i samklang med legala och etiska principer. 

Arbetsuppgifter

Anställningen är huvudsakligen inriktad på rättsinformatisk forskning inom det tvärvetenskapliga problemområdet ”AI and Law”. Det övergripande syftet är att bidra med ny kunskap om hur användning av AI inverkar dels på tolkning och tillämpning av lagstiftning i digitala miljöer, dels på förutsättningarna för utveckling av rättssäker AI.

Postdoktorn förväntas samarbeta över institutions- och fakultetsgränser, exempelvis tillsammans med forskare vid DSV och KTH.

Undervisning och administration motsvarande 20 % av årsarbetstiden ingår i anställningen. 

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

I första hand sökes en person som har avlagt svensk doktorsexamen i rättsvetenskap med inriktning mot rättsinformatik och AI eller har en utländsk examen som bedöms motsvara detta eller har uppnått motsvarande vetenskapliga kompetens, högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen fästs särskild vikt vid vetenskaplig skicklighet. Bedömningsgrund för vetenskaplig skicklighet utgörs av den sökandes tidigare forskning samt den sökandes forskningsplan om max 10 000 tecken (inklusive mellanslag). 

Den vetenskapliga skickligheten ska även ha visats genom verksamhet på hög nivå i form av egen vetenskaplig verksamhet och annan forskningsanknuten verksamhet såsom erhållna forskningsanslag, uppdrag som sakkunnig, opponent eller betygsnämndsledamot, deltagande i internationella forskningsprojekt, uppdrag för tidskrifter, mottagna priser, forskningsadministration och andra forskningsrelevanta erfarenheter. Vid bedömningen beaktas såväl förmågan att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Kunskaper i antingen svenska eller engelska på mycket hög nivå är ett krav för anställning. Den som behärskar svenska på mycket hög nivå ska även behärska engelska på hög nivå.

Genomförd högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp. är meriterande. 

Vid den sammantagna bedömningen kommer även sökandens utvecklingspotential och sociala förmåga i övrigt att beaktas.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl.

Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreståndare, professor Cecilia Magnusson Sjöberg, cecilia.magnussonsjoberg@juridicum.su.se.

Fackliga företrädare

Se den fullständiga annonsen.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

För information om vad som ska bifogas din ansökan, se den fullständiga annonsen.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb, under Lediga jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, samhällsvetenskap

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat