arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i rådgivning, implementering av precisionsodlingsteknologi

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 december

 • Sök jobbet senast

  1 februari

Om jobbet

Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till Mark-Vatten-Miljöcentrum på SLU Ultuna campus i Uppsala med en forskargrupp placerad i Skara.

Institutionen för människa och samhälle bedriver forskning och utbildning om miljöpsykologi, företagsledning och rådgivning. Institutionens verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till SLU i Alnarp med en forskargrupp placerad i Skara

Forskargruppen för precisionsodling vid Institutionen för mark och miljö utlyser en postdoktorstjänst (2 år) om implementeringsstrategier och rådgivning i samverkan med SLU RådNu – Kompetenscentrum för rådgivning – vid Institutionen för människa och samhälle. Utlysningen är en del av ett regionalt samverkansprojekt, Tillämpningsklivet, som bl.a. syftar till att öka jordbrukets användning av tillgänglig teknik för ökad hållbarhet i livsmedelsproduktionen.

Postdoktortjänsten ingår i ett delprojekt som syftar till att genom forskning och metodutveckling öka tillämpningen av beslutsstöd och teknik för ökad precision i jordbruket som främjar ökat resursutnyttjande och minskad miljöbelastning, så kallad precisionsodling. Precisionsodling definieras som en strategi som tar hänsyn till temporal och spatial variation för att förbättra hållbarheten i jordbruksproduktionen. För att genomföra detta finns en rad tekniska hjälpmedel som lantbrukare tar till sig av i varierande utsträckning. Rådgivning är ett forskningsfält som syftar till att förstå kommunikation, lärande och förändring, bl. a. i frågor som rör hållbar naturresurshantering, införandet av ny teknik och management.

Arbetsuppgifter:

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att bedriva egen forskning i gränslandet mellan akademi och det omgivande samhället med ett teoretiskt fokus på faktorer som motiverar respektive motverkar tillämpning av tillgängliga beslutsstöd inom precisionsodling. Syftet är att identifiera flaskhalsar för implementering i praktiskt jordbruk, samt föreslå åtgärder. Du kommer att ansvara för att tillsammans med övriga forskare i projektet planera och utforma detaljerna i studien samt stå för genomförandet och leda resultatsammanställning, publicering och förmedling.

Fältarbetet ska göras i Sverige med utgångspunkt i Skara och innebär nära kontakt med många olika aktörer, framförallt lantbrukare och rådgivare.

Kvalifikationer:

Den sökande skall ha en doktorsexamen inom relevant område som möjliggör studier med framför allt samhällsvetenskaplig metodik (helst inte äldre än tre år). Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning i gränslandet mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap är meriterande. Särskilt viktig är förmågan att kunna använda ett teoretiskt ramverk för att studera implementering och rådgivningens betydelse i dessa processer. Erfarenhet av lantbrukssektorn och fältstudier relevanta för projektet är meriterande.

Vid bedömningen kommer vikt att läggas vid vetenskaplig produktivitet och förmåga att kunna verka i olika miljöer. Mycket goda kunskaper i svenska krävs, liksom god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet som god samarbetsförmåga i kombination med god förmåga till självständigt arbete. 

Körkort (B) är ett krav.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:

Skara

Anställningsform:

Postdoktor 2 år, med eventuell möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

2022-03-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-02-01.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, samhällsvetenskap

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat