Postdoktor i psykologi

 • Ort

  Örebro

 • Yrkesroll

  Humanist, forskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 april

 • Sök jobbet senast

  24 juni

Om jobbet

Vi söker en postdoktor i psykologi för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Örebro universitet är ett modernt och framstående lärosäte med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla. Vi har professionsutbildningar som tillhör landets bästa och ett av våra mål är att universitetet ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner glädje och stolthet. Här finns cirka 1 200 anställda och 17 000 studenter.

Arbetsuppgifter

Vi söker en postdoktor med nyfikenhet och intresse inom något av psykologins forskningsområden som är aktuella vid Örebro universitet (se https://www.oru.se/forskning/forskningsamnen/psykologi/). Forskningen i psykologi vid Örebro universitet fokuserar främst på utvecklingspsykologi (t.ex. barn och ungdomars levnadsförhållanden, utveckling, och/eller psykopatologi samt kriminella beteenden) och hälsopsykologi (t.ex. smärta, sömn, emotionell problematik, kognition/minne och välbefinnande). Sökanden kan föreslå ett ämnesområde att förlägga sin ansökan och det finns goda möjligheter att använda befintlig data eller ingå i något av de pågående forskningsprojekten. Tillsättning av tjänsten sker på grundval av den högst rankade ansökan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Information

Anställningen är tidsbegränsad under 1 år. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Selma Salihovic 019-30 14 07, e-post: selma.salihovic@oru.se  eller ämnesföreträdare Katja Boersma, 019-30 xx xx, e-post: katja.boersma@oru.se  

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till Örebro universitets forskningsmiljöer
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Redogörelse för vetenskapliga/konstnärliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 18 06 24. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.