arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i psykologi

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 november

 • Sök jobbet senast

  14 december

Om jobbet

Vi söker en postdoktor i psykologi med inriktning mot psykologisk behandling vid psykisk ohälsa och långvarig smärta för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Ämnesområde

Ämnesområdet för tjänsten är psykologi, med placering inom forskningsmiljön CHAMP (Center for Health and Medical Psychology).

Bakgrund

Örebro universitet söker en postdoktor inom ett forskningsprojekt. Inom projektet genomförs en processutvärdering, och effekten av emotionsfokuserad behandling för patienter med samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och långvarig smärta studeras. Projektet genomförs inom forskningsmiljön Center för Health and Medical Psychology (CHAMP) vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) och leds av Katja Boersma, professor i psykologi.

Arbetsuppgifter

En anställning som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och utveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter. Det primära syftet inom detta forskningsprojekt är att utvärdera implementeringsprocessen samt studera effekten av en nyutvecklad psykologisk behandling genom en randomiserad kontrollerad prövning på olika primärvårds- och rehabiliteringskliniker i Sverige. Ytterligare ett syfte är att utveckla samt studera effekten av en universitetskurs som tränar kliniker i projektets behandlingsmodell. Som postdoktor kommer du att vara involverad i att utforma, genomföra och studera effekten av kursen samt ha en nyckelroll i att säkra den vetenskapliga kvaliteten i genomförandet av den randomisera kontrollerade prövningen av behandlingen. Du har därutöver även en ledande roll i att publicera resultat kopplad till projektet. Vi söker en person med goda kommunikativa färdigheter, kunskap och erfarenhet av behandlingsforskning inriktat mot samsjuklighet mellan psykisk och somatisk ohälsa samt intresse för utbildningsfrågor relaterad till klinisk kompetensutveckling.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt.

Ett krav för tjänsten är att den sökande har en psykologlegitimation. Viktiga specifika meriter inkluderar kunskap om teorier och behandlingsmodeller för samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och kronisk smärta. Dessutom krävs erfarenhet av utformning och genomförande av klinisk psykologisk behandlingsforskning inom smärtområdet. Internationella vetenskapliga publikationer inom teoribildning och psykologisk behandlingsforskning kring samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och kronisk smärta betraktas som särskilt meriterande. Erfarenhet av kursutveckling och kursutvärdering av kurser som innefattar träning av kliniska färdigheter är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som förmågan att arbeta självständigt och goda kommunikationsförmågor, både skriftliga och muntliga på svenska och på engelska.

Information

Anställningen är 100 %, i 1 år med möjlighet till 1-års förlängning. Undervisning i mindre omfattning (upp till 20%) kan förekomma. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Katja Boersma 019-30 10 62, e-post: katja.boersma@oru.se

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-12-14. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, samhällsvetenskap

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat