arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i praktisk filosofi

 • Yrkesroll

  Filosof, forskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 januari

 • Sök jobbet senast

  21 februari

Om jobbet

vid Filosofiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-02-21.

Projektbeskrivning

Postdoktorn kommer att arbeta vid Stockholm Centre of Ethics of War and Peace, ett forskningscentrum finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse inom Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet. Den sökande som erbjuds platsen kommer att anställas vid Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet och kommer att bedriva forskningen i Stockholm. Forskningspråket för anställningen är engelska.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn förväntas producera och publicera högkvalitativ analytisk forskning. Stockholms centrum för krigets och fredens etik avspelar det faktum att den bästa forskningen inom moralfilosofi och politisk filosofi involverar forskning inom stora delar av filosofin och närliggande discipliner. Den sökande förväntas producera och publicera högkvalitativ analytisk filosofisk forskning samt att sprida sin forskning genom deltagande i internationella konferenser och genom publicering i de främsta facktidskrifterna.

Den som anställs kommer att delta i Centrets administrativa arbete, så som att organisation av konferenser och workshops, redigering samt iordningställande av anslagsansökningar. Hen förväntas också delta och medverka i Centrets olika aktiviteter. Hen kommer också att vara ansvarig för Centrets hemsida. Hen kan också bedriva i undervisning i ringa omfattning på avancerad och/eller grundläggande nivå om institutionen har sådana behov.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Sökande som saknar behörighet vid ansökningstillfället måste ha ernått sådan senast 2020-08-01 och ska till sin ansökan bifoga ett intyg från sin handledare som konfirmerar disputationsdatum.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, visad genom publikationer och/eller doktorsavhandling, konferenspresentationer och referensbrev. Vid tillsättningsprocessen prioriteras forskningspotential. Men anställningen ska också tjäna syftet att tillåta postdoktorn att nå en tillsvidareanställning efter anställningen och för att bidra till detta kommer också viss vikt att fästas vid undervisningsskicklighet och administrativa erfarenheter.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år. Tillträde enligt överenskommelse dock senast under augusti 2020.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Helen Frowe, helen.frowe@philosophy.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • Viktigt: Referensbrev ska inte sändas in av den sökande utan ska skickas direkt av referenspersonerna.  Referenspersonerna ska senast sista ansökningsdag skicka rekommendationsbrev via e-post till: FV-0155-20.refletters@philosophy.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-0155-20 + sökandes namn.

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev som beskriver ditt bidrag till SCEWP:s forskning och övrig verksamhet samt bidrar till centrets övergripande målsättningar.
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 1500 ord) som beskriver:– din tidigare relevanta forskning– den forskning du planerar att bedriva inom ramarna för denna anställning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 2 filer)
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb under lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Filosof, forskare

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat