arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i populations- och infektionsdynamik

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Matematiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 oktober

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

vid Matematiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2018-12-10.

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet består av ca 40 fastanställda lärare/forskare och ca 35 doktorander och postdoktorer. Institutionen är indelad i tre avdelningar: Matematik, Beräkningsmatematik och Matematisk statistik, och innevarande anställning är vid den senare. Avdelningen för matematisk statistik har ca 12 fastanställda lärare/forskare och ca 15 doktorander och postdoktorer. Avdelningens forskningsområden inkluderar biostatistik, biostokastik, diskret sannolikhetsteori, försäkringsmatematik m.m.

Projektbeskrivning

Forskningsområdet är relativt öppet inom populations- och infektionsdynamik inkluderande statistiska analyser och evolutionär modellering. Ett par möjliga mer specifika problem är: modellering av antibiotika resistens, preferential-attachment-modellering, och identifieringsproblematik inom fylodynamik. Vilka problem som kommer att attackeras kommer att bestämmas i samråd med forskningsledaren och kommer att bero på intresse och kompetens hos kandidaten.

Arbetet kommer att ledas av prof. Tom Britton (PI, Stockholms universitet). Kandidaten kan mycket väl komma att arbeta tillsammans med andra i forskargruppen i epidemiområdet bestående av ca 3 seniora forskare och ca 5 doktorander/postdoktorer. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Arbetsuppgifter

Forskning. Viss undervisning inklusive handledning av examensarbeten och administrativa uppgifter upp till 20 % ingår även.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Specifikt värderas erfarenhet inom ett eller flera av följande områden: statistisk modellering och teori, sannolikhetsteori, stokastiska processer, programmering, fylogeni, matematik, högdimensionell dataanalys och infektionsepidemiologi. Eftersom anställningen är vid en matematisk institution är grundläggande kunskaper i matematiska vetenskaper en förutsättning. Det är också nödvändigt att ha motivation och driv att kombinera teoretiska kunskaper inom matematik/statistik/datalogi med konkreta problemfrågeställningar inom infektionsepidemiologi. Sökande förväntas kunna uttrycka sig obehindrat på engelska, både muntligt och skriftligt, samt ha god förmåga att kommunicera och vara socialt kompetent.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde snarast möjlig, dock senast 2019-09-01.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor, Tom Britton, tfn 08-16 45 34, tom.britton at math.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.