arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i polymerteknologi/polymerkemi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  28 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Tjänsten som postdoktor är kopplad till ett forskningsprojekt med fokus på organisk syntes och studier av jonledande polymerer och elektrolytmembran.

Dessa material är särskilt viktiga i morgondagens energisystem med bränsleceller och vattenelektrolysatorer baserade på väte som en förnybar energibärare. Huvudmålet är att utveckla nya syntetiska strategier och kunskap om hur dessa material ska utformas molekylärt för att effektivt leda joner i elektrokemiska system för lagring och omvandling av energi. Det experimentella arbetet består av organisk syntes, molekylär karakterisering och polymerisation av nya monomerer, modifiering efter polymerisation, polymerkarakterisering, beredning av funktionella membran, samt analys av elektrokemiska, mekaniska och termiska egenskaper med fokus på termokemisk stabilitet och jonledningsförmåga. Projektet genomförs i samarbete med svenska universitet i ett större forskningsprogram. Den utvalda kandidaten kommer att arbeta i professor Patric Jannasch’s forskargrupp vid Kemiska institutionen, som har lång erfarenhet av syntes och studier av joniska polymerer och membran för olika energitillämpningar.

Särskild ämnesbeskrivning Ämnet polymerteknologi vid LTH är tvärvetenskapligt och omfattar polymerers kemi och fysik, bearbetning och användning av polymerer och polymera material.

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Arbetsuppgifterna omfattar:

- Forskning inom forskningsprojektet.
- Samarbete med akademiska partners.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Begränsad administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.
- Begränsat ansvar för driften av några av forskargruppens instrument.

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Doktorsgrad i kemi med inriktning mot polymerkemi eller motsvarande.

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:


- Skicklighet och tidigare erfarenheter med monomer- och polymersyntes (speciellt joniska polymerer).
- Praktiska erfarenheter med membran för flödesbatterier och/eller bränsleceller.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan, och bifoga två undertecknade rekommendationsbrev. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast Visstidsanställning