arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i pedagogiskt arbete

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  3 februari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Postdoktor i pedagogiskt arbete med inriktning mot multimodalt samspel i förskolan

med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande

För närvarande tillhör forskningsmiljön Pedagogisk arbete avdelningen Lärande, estetik och naturvetenskap (LEN) vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV). Avdelningen LEN kommer fr.o.m. 1 januari 2020 vara en del av Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), med fortsatt placering vid Campus Norrköping

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Undervisning och andra uppgifter kan ingå i anställningen i ett omfång av maximalt 20 procent av anställningstiden. Arbetsuppgifterna i anställningen som postdoktor innebär i första hand att arbeta inom två forskningsprojekt om förskolan: (i) Med små steg: barns trafiksocialisation i förskolan, och (ii) Barn, bord och broccoli: en multimodal studie av den institutionella organisationen av luncher i förskolan. Arbetet inom de två projekten omfattar forskning, däribland datainsamling och bearbetning samt författande av vetenskapliga rapporter. I arbetet ingår även samverkan med internationella forskargrupper.

Krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i etnometodologisk konversationsanalys (conversation analysis, CA). Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i videoetnografiskt fältarbete är likaså ett krav för anställningen. Särskilt meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i multimodal konversationsanalys. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i praktiknära forskning inom förskola, fritidshem och skola är meriterande för anställningen. Vetenskaplig skicklighet som dokumenterats genom publicering i internationellt erkända tidskrifter är särskilt meriterande för anställningen. Vi söker en person som har mycket goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift, liksom god samarbetsförmåga.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Förordnandetid

En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 3 februari . Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra postdoktorer inom Institutionen för för beteendevetenskap och lärande är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12822&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat