arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i partikelastrofysik och kosmologi

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 oktober

 • Sök jobbet senast

  6 december

Om jobbet

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2021-12-06.

Fysikum är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Projektbeskrivning

En postdoktorsanställning finns tillgängligt för en kvalificerad sökande, med tjänstgöring under ledning av professor Katherine Freese, inom ämnesområdena astropartikelfysik samt kosmologi.

Anställningen finansieras med stöd från Vetenskapsrådet. Stockholms universitet har en forskargrupp av världsklass inom kosmologi vid Oskar Kleincentret för kosmopartikelfysik, som samarbetar med DarkSUSY, XENON-1T, Icecube/DeepCore, FERMI Gamma Ray Space Telescope och ATLAS vid CERN.

Postdoktorn är välkommen att delta i Norditas vetenskapliga program, som sammanför grupper av ledande experter för samarbete inom olika ämnesområden under längre tidsperioder. Postdoktorn kommer att ha tillgång till generösa anslag för forskning och resor, attraktiva personalförmåner såväl som utmärkt datorutrustning.

Arbetsuppgifter

Forskningen kommer i huvudsak att omfatta teoretiska studier inom kosmologi och partikelfysik såsom mörk materia, inflation samt grundläggande egenskaper hos det tidiga universum genom användning av kosmologiska data.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. 

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde september 2022 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Katherine Freese, katie.freese@fysik.su.se, eller ktfreese@utexas.edu.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-3771-21.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-3771-21 + sökandes namn. 

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
• varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
 • varför och hur du vill bedriva projektet
 • vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Fysiker

Lön

Postdoktor

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat