arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i paleogenomik

 • Yrkesroll

  Zoolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 november

 • Sök jobbet senast

  20 december

Om jobbet

vid Zoologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-12-20.

Zoologiska institutionen är en av institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med ca 50 anställda och ca 40 doktorander. De huvudsakliga forskningsområdena är Ekologi, Etologi, Funktionell Morfologi, Systematik och Evolutionsforskning, och Populationsgenetik. Zoologiska institutionen är en partner vid Centrum för paleogenetik, vilket är ett forsningscentrum som finansieras gemensamt av Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet.

Projektbeskrivning

Zoologiska institutionen bjuder in till ansökningar för en 3-årig anställning som postdoktor inom avdelningen för populationsgenetik, med placering vid Centrum för paleogenetik (CPG) i Stockholm. Anställningen finansieras genom ett ERC Advanced Grant (PrimiGenomes) som tilldelats Love Dalén. Postdoktor-projektet som annonseras här syftar till att analysera förhistoriskt DNA från smågnagare, såsom lämlar och/eller sorkar, vars lämningar varierar i ålder från idag och upp till 2,5 miljoner år gamla. Målet är att undersöka artbildning, graden av hybridisering mellan taxa, såväl som timingen, hastigheten och omfattningen av adaptiv evolution och demografiska förändringar som respons på tidigare klimatförändringar.

Arbetsuppgifter

Anställningen är främst inriktad på forskning, inklusive att återvinna och analysera förhistoriskt DNA med hjälp av de senaste paleogenomiska metoderna, samt skriva ihop resultaten för publicering i vetenskapliga tidskrifter. Det förväntas också att postdoktorn kommer att delta i den dagliga verksamheten vid Centrum för paleogenetik.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Dokumenterad skicklighet inom laboratorieanalyser av förhistoriskt DNA, hantering av storskaliga DNA-sekvenseringsdata, hjälp av skripts och analyspipelines, såväl som bioinformatik och beräkningsgenomik utgör också viktiga meriter.

Omfattande kunskaper inom paleontologi, evolutionsbiologi och/eller ekologi betraktas som meriter. Postdoktoren kommer att ingå i ett större team av forskare och doktorander. God samarbets- och analytisk förmåga, förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ samt en välutvecklad ansvarskänsla som är meriterande. En väl utvecklad förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation på engelska ses också som meriterande.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Startdatum enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Love Dalén, love.dalen@zoologi.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev som beskriver varför du är intresserad av och lämplig för anställningen
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Zoolog

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat