arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i organisk kemi och katalys

 • Yrkesroll

  Organisk kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juni

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

vid Institutionen för organisk kemi. Sista ansökningsdag: 2022-07-31.

Vid Institutionen för organisk kemi finns ett omfattande forskarutbildningsprogram, innefattande många områden av experimentell och teoretisk kemi. Metodutveckling inom katalys, hållbar kemi, asymmetrisk syntes, kolhydratkemi och enzymkemi är centrala teman.

Projektbeskrivning

Den utlysta anställningen är i Belén Martín-Matute forskargrupp, inom projektet Mistra SafeChem. Kandidaten kommer att arbeta med utveckling, testning och utvärdering av innovativa heterogena katalytiska processer för att syntetisera organiska molekyler. Vi kommer att tillämpa principerna för grön kemi, med tonvikt på förebyggande av avfall, och på atom- och energieffektivitet.

Arbetsuppgifter

Anställningen innebär forskning inom ovan beskrivna områden, samt handledning av studenter i labbet. Den sökande kommer också att vara involverad i organisationen av labbet, revidera riskbedömningar och koordinera leveranser av kemikalier. Kandidaten kommer att bidra med underhåll av instrument och andra gemensamma uppgifter vid institutionen.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vi söker exceptionellt kvalificerade sökande till denna anställning med svensk eller motsvarande doktorsexamen inom materialkemi, och med minst 1,5 års postdoktoral erfarenhet. Stark erfarenhet av syntes och modifiering av porösa material (zeoliter eller organiska/oorganiska hybridmaterial såsom MOFs, COFs) krävs. Kandidaten ska kunna karakterisera material med röntgendiffraktion, TGA-DSC, ATR-FTIR, elektronmikroskopi och adsorptionsmätningar. Dessutom bör kandidaten ha erfarenhet av syntes av organiska föreningar och deras karakterisering med hjälp av NMR-spektroskopi, masspektrometri och kromatografi samt ha erfarenhet av heterogen katalys. Kunskaper inom området elektrokemi kommer att betraktas som meriterande.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Startdatum så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information om anställningen kan erhållas från Prof. B. Martín-Matute, Belen.martin.matute@su.se, www.organ.su.se/bm.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Organisk kemist

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat