arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i onkologi inriktning forskning inom kolorektal cancer

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 11 dagar - 3 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 september

 • Sök jobbet senast

  26 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Inom grundutbildningen ansvarar vår institution bland annat för huvuddelen av läkarutbildningen, logopedutbildningen och utbildning inom medicinsk biologi.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ike

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som postdoktor i onkologi med inriktning mot forskning inom kolorektal cancer (CRC) med placering vid Avdelningen för Kirurgi, Ortopedi och Onkologi (KOO). 

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Kolorektal cancer (CRC) är den tredje vanligaste cancerformen hos män och den näst vanligaste hos kvinnor i världen. Botemedel mot CRC, inklusive kemoterapi och strålbehandling, har minskat lokala återfall och ökat överlevnaden. Frekvensen av avlägsna metastaser är dock fortfarande hög. Det finns därför ett kliniskt behov av nya biomarkörer för att monitorera behandlingssvar. RhoB är en lovande biomarkör, eftersom våra tidigare resultat visade att RhoB var relaterat till strålningsresistens samt var en oberoende prognostisk faktor hos patienter med rektalcancer efter preoperativ strålbehandling. Förhållandet mellan RhoB-svar vid CRC efter kemoterapi har emellertid inte undersökts ännu. Vårt mål är därför att studera förhållandet mellan samt mekanismen för RhoB-uttryck vid kemoterapi för celler, zebrafisk och CRC-patienter.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. För anställningen krävs doktorsexamen och en utbildningsbakgrund inom biologi.

Erfarenhet inom Kolorektal cancerforskning samt publikationer och accepterade manuskript inom cancerforskning utgör krav för anställningen. 

Anställningen ställer krav på kunskaper om och erfarenhet av datainsamling för patientgrupper inom koleteral cancer, arrangering av cellkulturer samt särskilda erfarenheter inom molekylärbiologi. Erfarenhet av experiment med zebrafiskar, erfarenhet från att arbeta med bioinformatiska analyser med data från patientgrupper inom kolorektal cancer samt erfarenhet från att arbeta med statistiska analyser kring kemoterapi- och strålbehandling av patienter relaterat till kliniska resultat är meriterande. Erfarenhet från handledning av studenter och juniora postdoktorer inom laborativa metoder däribland DNA, RNA och proteinanalyser är meriterande.

Anställningen ställer krav på att du som sökande har förmåga att strukturera ditt arbete, att du kan samarbeta, skapa kontakter med andra och ta initiativ, att du har en personlig och professionell mognad och att du är självgående i ditt arbete. Som sökande ska du ha god förmåga att kunna uttrycka dig på engelska i tal samt mycket god förmåga att kunna hantera engelska i skrift.

Förordnandetid

En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl. Förordnandetiden för anställningen är 2019-10-03 till och med 2019-12-31.

Tillträde

2019-10-03

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan. 

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast 2019-09-26. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra postdoktorer inom institutionen är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.