arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i ogräsekologi

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Institutionen för växtproduktionsekologi
Institutionen för växtproduktionsekologi utgör tillsammans med Institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö vid Ekologiskt centrum på SLU:s campus i Uppsala. SLU är ett av Skandinaviens största centra för ekologisk forskning och vi erbjuder en dynamisk och utmärkt forskningsmiljö som stöds av en modern infrastruktur.

På institutionen för växtproduktionsekologi utbildar och forskar vi om växter som odlas för mat, foder och energi. Forskning och utbildning har tonvikt på produktion med fokus på grödor som odlas på jordbruksmark och deras interaktion med den omgivande miljön, samt med relaterade ekologiska och socioekonomiska system.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:

Denna postdoktorala anställning i ogräsekologi är en del av vår strategi att utveckla ogräsvetenskap i riktning mot ogräsekologi. Tjänsten kommer att knytas till en ny forskargrupp om ogräsekologi och ogräsreglering med forskningsfokus på ogräsreglering utifrån ekologiska principer och med ett systemperspektiv för att möta utmaningar inom jordbruket. Vi arbetar för att hitta sätt att ersätta externa insatser främst genom att införa mer mångfald i odlingssystem. Vi arbetar också med att utveckla nya sätt att reglera ogräs som tillåter produktion av flera tjänster eller som kompletterar vanliga kontrollmetoder på ett integrerat sätt.

Den framgångsrika kandidaten ska utveckla ekologisk kunskap av relevans för hållbar ogräsreglering i jordbrukssammanhang, bygga upp en forskningsprofil inom ämnesområdet och publicera resultaten i högkvalitativa vetenskapligt granskade tidskrifter. Vi förväntar oss samarbete med forskare i gruppen och andra. Bland uppgifterna finns även att medverka i, eller till och med leda, skrivande av forskningsförslag som lämnas in till nationella eller internationella finansiärer, hålla presentationer på konferenser, underlätta samarbete och genomföra gemensamma uppgifter inom forskargruppen samt undervisa och handleda studenter på kandidat- och civilingenjörsnivå. Undervisningstillfällena kommer att vara relativt få, på svenska eller engelska, beroende på språkkunskaper och program. Vi strävar efter att ge den framgångsrike kandidaten möjlighet att etablera sig som forskare vid SLU efter postdoktoralen. Därför kommer vi erbjuda stöd i alla uppgifter, möjlighet att gå en välrenommerad pedagogisk kurs, samt kurser i svenska.

Kvalifikationer:

Den framgångsrike sökanden ska ha doktorerat inom växtekologi eller närliggande ämnen. Vi kommer att prioritera kandidater som disputerat inom tre år före ansökningstidens utgång (hänsyn tas till karriäravbrott, t.ex. föräldraledighet). Den framgångsrike sökanden ska ha dokumenterad skicklighet vad gäller att genomföra och slutföra forskningsprojekt, vilket visas genom publikationer i internationella vetenskapligt granskade tidskrifter. Den framgångsrike kandidaten ska också ha förmåga att formulera en vision för forskning som visar hur kandidaten planerar att använda tidigare förvärvad kunskap och förmågor för att uppnå ekologisk kunskap relevant för hållbar reglering av ogräs i ett jordbrukssammanhang. Goda kunskaper i engelska (både i skrift och tal), statistik och statistisk mjukvara är krav. En trovärdig motivering till varför tjänsten är av intresse, inklusive långsiktiga ambitioner, är meriterande. Social kompetens, samt förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt värderas högt.

Placering:

Uppsala, Sverige.

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%.

Tillträde:

Enligt överenskommelse. Senast december 2022.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-08-15.

Till ansökan ska bifogas (1) en motivering för att söka denna anställning som inkluderar långsiktiga ambitioner (max en sida), (2) en forskningsvision (max en sida), (3) ett CV inklusive en fullständig publikationslista, (4) kopior av examensbevis, (5) en kopia av doktorsavhandlingen, (6) kopia av ett pass om den sökande inte är europeisk medborgare, (7) en lista över minst två referenspersoner och deras kontaktuppgifter, och (8) eventuella skriftliga arbeten som den sökande anser vara relevanta för anställningen.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat