arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i nätverksanalyser och ekologiska regimskiften

 • Yrkesroll

  Marinbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 mars

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. (Sista ansökningsdag: 2020-03-16.) Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2020-03-31

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande.     

Projektbeskrivning

Vi söker starka kandidater för ett tvåårigt postdoktorprojekt om betydelsen av ekologisk konnektivitet för resiliens och regimskiften i ekosystem.

Projektet kommer att fokusera på ett pågående regimskifte i ekosystem längs den svenska Östersjökusten, där fisken storspigg (Gasterosteus aculeatus) ökat i antal och tagit över allt större skärgårdsområden där de bl.a. äter upp andra fiskars ägg och yngel och förstärker övergödningseffekter. Postdoktorn kommer att utveckla rumsligt explicita nätverksmodeller för att bättre förstå den underliggande dynamiken hos skiftet, och baserat på dessa i) empiriskt testa allmänna teorier om rumsliga regimskiften samt ii) informera avnämare (t.ex. förvaltning) om möjliga åtgärder.

Anställningen finansieras av det nya Formas-projektet ”Spiggvågen”, som leds av lektor Johan Eklöf och fokuserar på orsakerna till och konsekvenserna av ökningen av storspigg i Östersjön. Postdoktorn kommer att vara baserad vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, men också tillbringa en del tid med projekt-partners på i) Institutionen för akvatiska resurser vid SLU i Öregrund (Docent Ulf Bergström) och på ii) Stockholm Resilience Center (lektor Örjan Bodin).

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att bedriva forskning om den rumsliga dynamiken hos skiftet till spigg-dominans, med hjälp av rumslig modellering; t.ex. rumsliga nätverksanalyser och (i mån av tid och kunskap) dynamisk modellering. Analyserna kommer främst att baseras på ett unikt dataset bestående av >13 000 fiskprovtagningar som samlats in under fyra decennier längs den svenska Östersjökusten. Postdoktorn förväntas presentera resultaten vid internationella konferenser och möten med avnämare/intressenter (t.ex. förvaltare), samt i forskningsartiklar i internationella tidskrifter.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Särskilt fokus kommer ägnas åt kvaliteten och kvantiteten på tidigare forskning, skriftlig och verbal kommunikationsförmåga, publicerade arbeten samt personliga referenser.

För att vara konkurrenskraftig bör sökande ha en stark bakgrund (t.ex. doktorsavhandling) inom rumslig/landskapsekologi, ekologiska nätverksanalyser eller liknande ämnen (t.ex. konnektivitet, metasamhällsdynamik, spridningsbiologi etc.). Detta bör inkludera en bred teoretisk kunskap samt avsevärd praktisk erfarenhet av att sammanställa, bearbeta och statistiskt analysera stora rumsliga och temporala ekologiska dataset i GIS och statistisk programvara (helst R).

Eftersom vi i synnerhet söker kandidater som är intresserade av att utforska hur nätverksmodeller utvecklade inom en mängd olika vetenskapsfält kan användas för att förstå spatiala regimskiften i ekosystem, så är tidigare arbete med rumsliga nätverksanalyser och/eller rumsliga dynamiska modeller mycket meriterande.

Anställningsvillkor

Se den fullständiga annonsen, länk nedan.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare lektor Johan Eklöf, johan.eklof@su.se.

Fackliga företrädare

Se den fullständiga annonsen, länk nedan.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb. 

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Marinbiolog

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat