arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i naturgegrafi och ekosystemvetenskap

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 november

 • Sök jobbet senast

  5 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Få urskogar finns kvar oich vi vet förvånandsvärt lite av de som finns.

Även var de finns har varit ett mysterium. I detta postdokprojekt kommer urskogar att studeras för att svara på följande frågor:

- Lagrar urskogar mer eller mindre kol i vegetation, död ved och i marken jämfört med skötta planterade eller sådda skogar som någon gång har avverkats?
- Har trädmortalitet och störningar ökat eller minskat i urskogar de senaste decennierna och är skiljer sig eventuella förändringar från skötta skogar?

Projektet kombinerar fältarbete med analys av data från skoginventeringar och fjärranalysdata för att undersöka dessa bredare frågor.

Bakgrund och motivering

Urskogar har många namn; gammelskogar, primärskogar jungfruligaskogar etc. Skogarna kan defineras av att de har upplevt lite till ingen direct männsklig påverkan, framförallt avsaknaden av avverkning. Vi människor använder runt 75% av jordens isfria yta och urskogar har förvandlats till jordbruksfält, betesmarker och skötta skogar. Att kartera, mäta och studera urskogar har två primära syften.

(1) Trots att vi kan följa och studera hur skogar förändras i form av biomassa, produktivitet eller mortalitet med hjälp av satelliter så har det varit svårt att avgöra vilka förändringar som beror på naturliga ekosystemsprocesser och miöljöförändringar och vilka förändringar som beror på direct männsklig påverkan (avverkning, gödsling, mm). Urskogar är ideala studieplatser för att studera naturliga processer, då de definieras av avsaknad av direkt männsklig påverkan.

(2) Hur mycket kol urskogar lagrar, eller hur mycket biodiversitet de innehar, kan användas för att uppskatta hur männsklig markanvändning har påverkat kollagring och biodiversitet. Att anskaffa kartor och kunskap om urskogar i närtid är viktigt då urskogar avverkas och går förlorade i snabb takt, i Europa och globalt. Urskogarnas tillstånd är även viktiga för att förstå vilka tillstånd som kan uppnås via ekosystemsrestaurering och återförvildande.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att leda arbetet om:

(1) Kartering och uppskattning av kollagring i Svenska urskogar. Denna uppskattning av kollagring kombinerar fältinventeringar med data från inventeringar som gruppen tidigare har utfört i urskogar.

(2) Undersökning av tillväxt och mortalitet med hjälp av trädkärnor från levande och döda träd.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.
- Dokumenterad erfarenhet av fältarbete i nordliga och subarktiska miljöer.
- Erfarenhet av vetenskaplig publikation på engelska.
- Dokumenterad erfarenhet och kunskap i alla eller vissa av följande metoder; kolinventering i fält, kartering, fjärranalys och statisktisk modellering.
- Kunskap i programmering och verktyg spatiell statistik, geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2022-12-01 eller enligt överenskommelse. Varaktighet 2 år. Visstidsanställning till