arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i molekylärt baserad samhällsekologi med fokus på insekter

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 januari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Institutionen för ekologi
På Ekologicentrum vid SLU, Uppsala, bedriver vi forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans, och utvecklar hållbara lösningar för framtiden. Aktiv samverkan och tät dialog med våra avnämare är viktiga aktiviteter.
Arbetsuppgifter:
Den postdoktorala forskaren kommer att utforska det största, systematiskt insamlade globala insektmaterial (> 2M individer;> 200 000 taxa) som hittills genererats med molekylära metoder, för att därmed rekonstruera globala mönster i insektsamhällenas struktur och globala processer i insektsamhällenas uppbyggnad. Ett centralt redskap är s.k. joint species distribution models. Den postdoktorala forskaren får sin akademiska hemvist i en forskargrupp ledd av Tomas Roslin (https://www.slu.se/en/ew-cv/tomas-roslin/). Forskningen kommer att genomföras i samarbete med ett stort internationellt nätverk kring det internationella LIFEPLAN-projektet (https://www.helsinki.fi/en/projects/lifeplan). I denna kontext förväntas hen analysera data samt skriva och publicera vetenskapliga publikationer i samarbete med den större forskargruppen. Hen kommer även att delta i handledning av doktorander och engagera sig i och leda aktiviteter inom forskargruppen.

Kvalifikationer:

Vi söker en starkt motiverad kandidat som är intresserad av en fortsatt akademisk karriär i ekologi och med ett grundmurat intresse för samhällsekologi. Anställningen kräver en doktorsexamen i ekologi, biologi, entomologi, bioinformatik eller motsvarande. Den vi söker bör ha en solid bakgrund inom både molekylära metoder och samhällsekologi. Dokumenterad erfarenhet av statistiska analyser är ett krav. En grundlig kunskap om insekter och deras systematik och/eller ekologi är en viktig merit, då den tillåter den postdoktorala forskaren att utnyttja uppgifter om insekternas taxonomiska tillhörighet för att klassificera dem enligt funktionella grupper, trofiska nivåer etc. Avancerade färdigheter inom bioinformatik, samhällsekologi och/eller relevanta statistiska tekniker betraktas som starka meriter. Du förväntas ha förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt såväl som i grupp. Du ska ha dokumenterad skicklighet i vetenskapligt skrivande. Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga.

Placering:

Uppsala.

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Den 1 april 2020 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 1 mars 2020. 

Önskvärt om ansökan skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla (i) en beskrivning av akademiska intressen och av varför den sökande intresserar sig för just denna denna postdoc (max 8000 tecken inklusive mellanslag), (ii) Curriculum Vitae inklusive en komplett publikationslista som är uppdelad i fackgranskade vs icke-fackgranskade publikationer och (iii) kontaktinformation till två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat