arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i molekylära simuleringar av biomolekyler vid nanomaterialytor

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2019-01-31.

Institutionen för material- och miljökemi bedriver forskning och utbildning i materialkemi, oorganisk kemi och fysikalisk kemi. Beräkningskemi är traditionellt ett starkt forskningsområde vid institutionen.

Projektbeskrivning

Projektet avser att med hjälp av molekylära simuleringar beräkna egenskaper hos nanomaterial (deskriptorer) som förutsägbart kan kopplas till nanomaterialets funktionalitet, exponering och hälsorisk, och som kan vidare användas i in-silico integrerad metod för att testa och bedöma nanomaterialets säkerhet för hälsa och miljö. Metodiken inkluderar molekylär dynamik, metadynamik och kvant-kemiska beräkningar. Utvecklingen av kod/ mjukvara för modelleringen och analys ingår i arbetsuppgifter. Projektet finansieras från H2020 projekt SmartNanoTox och NanoSolveIT.

Arbetsuppgifter

Forskning inom de områden som beskrivs ovan.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Den sökande bör ha erfarenhet av forskning inom beräkningskemi och molekylära simuleringar. Förmåga att programmera i programspråk som Fortran, C /C++, python är ett krav. Stark teoretisk bakgrund inom beräkningskemi och statistisk termodynamik, erfarenhet i användning av olika beräkningskemi programvara, erfarenhet inom biomolekylär forskning är meriterande. Den valda kandidaten väljs baserat på dokumenterad teoretisk kunskap relevant för området, kunskap om och erfarenhet av program och teoretiska metoder, analytisk förmåga, förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt samt personligt engagemang.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2019-04-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Alexander Lyubartsev, tfn 08-16 11 93, alexander.lyubartsev@mmk.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.