arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i molekylär biovetenskap

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 oktober

 • Sök jobbet senast

  6 november

Om jobbet

vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut. Sista ansökningsdag: 2020-11-06.

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativbiologi och infektions- och immunbiologi. Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med drygt 30 forskargrupper och ca 200 anställda varav 65 är doktorander. Läs mer om MBW på www.su.se/mbw.

Projektbeskrivning

Postdoktorn kommer att medverka i en ung och internationell forskargrupp som leds av Dr. Kristina Jonas och som studerar cellcykelreglering i bakterier. Forskargruppen fokuserar på att avslöja de molekylära mekanismer som reglerar bakeriell tillväxt och celldelning vid ändrade miljöbetingelser genom att använda modellorganismen Caulobacter crescentus.

Detta projekt ska klarlägga på molekylär nivå hur proteaser och chaperoner bidrar till cellcykel- och tillväxtreglering. Projektet kombinerar genetisk och biokemisk analys, proteomik samt avancerad live-cell imaging.

Se även www.jonaslab.org för ytterligare information om forskargruppen.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer att bestå av forskning inom ämnet bakteriell cellcykelreglering och anpassning av bakterier till stress. 

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Doktorsexamen är företrädelsevis avlagd inom mikrobiologi, genetik eller biokemi. Det är meriterande om du har erfarenhet av forskning i genetik, mikrobiologi och cellbiologi. Det är även meriterande med erfarenhet av molekylärt arbete med chaperoner i bakterier. Du som söker är resultatinriktad och ambitiös. Mycket goda kunskaper i engelska, skriftligt såväl som muntligt, är ett krav eftersom institutionen är en internationell forskningsmiljö. 

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-07-01, eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Kristina Jonas, tfn 08-16 25 80, kristina.jonas@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Molekylärbiolog

Lön

Enligt överenskommelse.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat