arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i modevetenskap

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 januari

 • Sök jobbet senast

  2 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfasetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett åttiotal anställda och ca 1500 studenter årligen. Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildnings nivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Om ämnet


Modevetenskap vid Lunds universitet omfattar studiet av mode som ett kulturellt, socialt och ekonomiskt fenomen utifrån historiska och kulturteoretiska perspektiv.

Det modevetenskapliga forskningsfältet inbegriper en rad olika områden, exempelvis modeproduktion, konsumtions- och klädkultur, arbetsvillkor inom modebranschen samt hållbarhet. Forskningen har en mångvetenskaplig grund, men är förankrad i en humanistisk kunskapstradition och täcker såväl historia som samtid med kulturteoretiska och etnografiska perspektiv utifrån begrepp som genus, klass, etnicitet och materiell kultur.

I samarbete med avdelningen för bokhistoria initierades 2019 det modevetenskapliga forskningsområdet Klädproduktion som kunskap, kommunikation och praktik, med anknytning till det bokhistoriska projektet https://portal.research.lu.se/portal/sv/projects/reading-patterns-women-clothes-and-print-culture-in-sweden-18811981(79b52278-ecd9-4600-b1b9-fb66fc5e9194).html, finansierat av Vetenskapsrådet 2019–2022.

Forskningsområdet Klädproduktion som kunskap, kommunikation och praktik handlar om mode och klädtillverkning i spänningsfältet mellan elitkultur och demokratisering ur ett historiskt perspektiv. Syftet är att öka kunskapen om tillverkning av kläder vid tiden från industrialiseringens genombrott och framåt. Hur producerades kläder inom konfektionsindustrin, av professionella skräddare och sömmerskor, samt av amatörsömmerskor i hemmen? Hur traderades och spreds textil kompetens i samhället? En i huvudsak kvinnligt kodad kunskap som tidigare tagits för given har successivt försvunnit och dessutom marginaliserats i forskningen. Återbruk, som tidigare var en viktig del av hemmens klädkonsumtion och klädproduktion, har lyfts fram som nödvändig praktik i ett framtida hållbart mode. Vi ser gärna ansökningar där inriktning mot något eller några av dessa områden tydligt framgår.

Arbetsuppgifter


Den som anställs förväntas kunna arbeta självständigt, men ska också kunna samverka med andra forskare inom ämnet. Postdoktorn ska delta i och bidra till forskningsmiljön bland annat genom att aktivt delta i de forskningsseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår inom ämnet, och därmed stimulera den teoretiska diskussionen, bidra med egna studier på området, samt bidra till det gemensamma arbetet med att initiera nya forskningsidéer. Postdoktorn förväntas bedriva sin forskning i huvudsak på arbetsplatsen i Helsingborg. Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom eller dylikt insändas i samband med ansökan.

Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i att tala och skriva engelska. Då myndighetsspråket vid Lunds universitet är svenska är förmåga att tala svenska eller annat skandinaviskt språk önskvärd.

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Särskilt meriterande för anställningen är:


- avlagd doktorsexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne med relevans för studier i modevetenskap, företrädesvis med historiskt perspektiv,
- dokumenterad erfarenhet av forskning och undervisning i modevetenskap eller närliggande områden.

Ansökan ska innehålla följande:


- undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad kopia på
doktorsexamen
- publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
- undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:


- syfte och frågeställning
- teori och metod
- relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets
internationellt viktigaste arbeten
- tidsplan och förväntade resultat
- den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande
pdf-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Villkor


Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid enligt ”Slutande av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, SACO-S och SEKO).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 september 2020 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning