arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Modellering av Rhizosfärspriming i Permafrostsystem

 • Yrkesroll

  Miljö- och klimatstrateg

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juni

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. (Sista ansökningsdag: 2020-06-26). Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2020-07-31

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på Enheten för Biogeokemi fokuserar på kol- och kvävekretsloppen samt tungmetaller i jord, färskvattensystem, hav och i atmosfär. Enheten har ett starkt och långvarigt forskningsfokus på den globala uppvärmningens påverkan i Arktis, med ett övergripande mål att förbättra kunskapen om dessa system och framtida prognoser för dess biogeokemiska cykler.

Enheten för Biogeokemi söker nu en postdoktor med fokus på rhizosfärspriming i permafrostsystem med hjälp av storskalig, observationsbaserad modellering.

Projektbeskrivning

Klimatuppvärmningen orsakar hastiga förändringar i den arktiska och sub-arktiska miljön, såsom tinande permafrost vilket medför ökande mikrobiell omvandling av organiskt material i jord till CO2 och CH4. Samtidigt stimuleras primärproduktionen och växtupptaget av CO2 ökar, och en fördjupad rothorisont leder till större rörlighet av näringsämnen. Det är väletablerat att växtrötter kan stimulera och accelerera den mikrobiella nedbrytningen (”rhizosphere priming effect”), ändå beaktas vanligtvis inte denna interaktion mellan växter, jord och mikroorganismer i projektioner av framtida flöden av växthusgaser.

Ett nytt observationsbaserat ramverk för modellering (PrimeSCale) tillhandahåller en första uppskattning av magnituden för priming i permafrostsystem och visar på vikten av dessa finskaliga interaktioner för den storskaliga emissionen av växthusgaser – men den visar också på betydande kunskapsbrister (Keuper, Wild et al., in review). Projektets mål är att lyfta PrimeSCale-modellen till nästa nivå, alltså reducera nuvarande osäkerheter och förbättra projektionerna för växthusgasemissioner till följd av växtstimulerad nedbrytning av organiskt material i arktis.

Anställningen finansieras av institutionen för miljövetenskap.

Arbetsuppgifter

Den rekryterade postdoktorn kommer driva utveckling och tillämpning av PrimeSCale-modellen, och bära huvudansvar för källkoden (för närvarande i Matlab). Arbetet kommer vara del av ett internationellt samarbetsnätverk med partners från ett flertal olika forskningsfält såsom biogeokemi, växtfysiologi, mikrobiell ekologi, jordlära, geografi osv.

Behörighetskrav

Se fullständig annons.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Urval görs med hänsyn till de sökandes bedömda förmåga att framgångsrikt utföra post-doc forskningsprojektet. Särskild vikt läggs vid sökandes kunskap och kunnighet inom området, förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt, kreativitet, initiativförmåga och visad självständighet, kapacitet att arbete tillsammans med andra. Utvärderingen kommer baseras på relevans av tidigare forskning, utbildning och erfarenhet, kvalitet och ambition i tidigare forskning, referenser, ett brev som motiverar den sökandes intresse för tjänsten, samt intervjuer.

Anställningsvillkor

Se fullständig annons.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande lektor Dr Birgit Wild, birgit.wild@aces.su.se, eller enhetschef Marcus Sundbom, marcus.sundbom@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Se fullständig annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Miljö- och klimatstrateg

Lön

Fast månads- vecko- eller timlön Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat