arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i modellering av organiska föroreningar

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Miljökemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juli

 • Sök jobbet senast

  14 september

Om jobbet

vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Sista ansökningsdag: 2019-09-15.

Projektbeskrivning

Organiska föreningar har sitt ursprung i olika typer av mänskliga aktiviteter och når Östersjön antingen via direkta utsläpp i havet eller via transport i luft och vatten. Personen vi söker har ett genuint intresse för miljögiftsproblematiken i Östersjöområdet samt god förståelse för den relativa betydelsen av olika utsläppskällor och transportvägar. För att effektivt kunna bidra till att minska tillförseln av olika föroreningar behöver vi veta mer om hur de påverkar belastningen av Östersjön i sin helhet och även lokalt i kustzonen. Sådan förståelse kan uppnås bland annat genom att pussla ihop information via olika typer av data med hjälp av massbalansmodeller.

Målet med detta projekt är att kvantifiera och jämföra källor och transportvägar för organiska föroreningar som förekommer i Östersjön. Detta syntesarbete behövs för att kunna bedöma vilka åtgärder som effektivt kan minska tillförseln av dessa föroreningar.

Arbetsuppgifter

Arbetet inkluderar att ta reda på och sammanställa information om utsläppskällor, skapa utsläppsscenarier för olika typer av organiska föroreningar med befintliga modellverktyg för att beräkna spridning och halter i Östersjön, samt att sammanställa och behandla data på koncentrationer i miljön som sedan ska jämföras med modellberäkningarna.

Modellsimuleringar kommer att göras med olika antaganden om exempelvis implementeringen av olika typer av åtgärder, förändringar i klimatparametrar och näringsbelastning i havet. Utgångspunkt är olika typer av publicerade data (ex. från nationella övervakningsprogram och vetenskapliga studier) samt geografiska informationssystem i kombination med modelleringsverktyg för studier av källor och transportvägar för organiska föroreningar från land till hav. Arbetet omfattar också att generellt undersöka vilka möjligheter som finns att utvärdera effektiviteten av de åtgärder som föreslås av exempelvis Helcom eller i nationella åtgärdsprogram under EU-direktiv.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Vid särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och personliga egenskaper.

Du har doktorsexamen inom lämpligt ämne (exempelvis miljökemi eller miljövetenskap) samt vissa programmeringsfärdigheter i något av de mer välkända programmeringsspråken. Modeller som kommer att användas i projektet är FORTRAN och Visual Basic. Dessutom krävs mycket goda färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska. Färdigheter i databehandling, exempelvis MatLab eller R är meriterande, liksom erfarenhet av modellering av organiska kemikalier.

Du som söker har ett genuint intresse av att:
– sammanställa och analysera data från olika källor
– utveckla metoder för uppskalning av kemikalieutsläpp
– sätta upp massbalanser för kemikalier i Östersjöområdet
– undersöka interaktioner mellan organiska kemikalier och andra miljöfaktorer (t.ex. övergödning och klimatförändringar)
– utvärdera åtgärders effektivitet
– kommunicera slutsatser till beslutsfattare
– publicera vetenskapliga artiklar och rapporter.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid i ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Mer information om anställningen kan erhållas av Bo Gustafsson, bo.gustafsson@su.se, tfn 08-674 75 93, eller Emma Undeman, emma.undeman@su.se, tfn 08-16 34 26.

Fackliga företrädare

Se den fullständiga annonsen.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.