arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i modellering av markmikrobiella processer

 • Yrkesroll

  Hydrolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 november

 • Sök jobbet senast

  5 januari

Om jobbet

vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2023-01-05.

Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 110 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, permafrost och miljösystem, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, samt Landskap, miljö och geomatik. 

Projektbeskrivning

Postdoktorn skall delta i projektet: Holistic management practices, modelling and monitoring for European forest soils (HoliSoils, https://holisoils.eu/). Projektet HoliSoils undersöker hur markprocesser och biota driver cyklerna av kol och näringsämnen i skogar och hur de stödjer markrelaterade ekosystemtjänster som måste beaktas i skogsförvaltning och klimatpolitik. Delen av projektet vid Stockholms Universitet fokuserar på modellering av mikrobiella processer i mark och att koppla detaljerade mikrobiella modeller till ekosystemmodeller. Dessa ekosystemmodeller ska användas inom HoliSoils för att kvantifiera och förutsäga hur skogsstörningar och förvaltningsmetoder påverkar markbiogeokemiska cykler och ekosystemtjänster. Modellutvecklingen vid Stockholms universitet kommer att genomföras i nära samarbete med Bertrand Guenet och Rose Abramoff i markmodelleringsgrupp vid IPSL (Institut Pierre et Simon Laplace, Frankrike), och datamodellintegrering kommer att underlättas genom att arbeta med Petr Baldrian vid IMIC (Institute of Microbiology of the Czech Academy of Sciences). Samarbeten med flera andra partners i HoliSoils-projektet planeras, vilket ger en unik möjlighet för att nätverka i hela Europa.

Arbetsuppgifter

Postdoktoren kommer att vara ansvarig för att:
 • Utveckla empiriska (statistiska) modeller för att förutsäga markkolprocesser från mikrobiell mångfald (i samarbete med IMIC).
 • Utveckla nya processbaserade modeller som kan undersöka länkarna mellan mikrobiell mångfald och mikrobiella funktioner.
 • Koppla dessa detaljerade modeller med ekosystemmodeller (i samarbete med IPSL).
 • Koppla kol- och kväve-cykling i ovanstående modeller.
 • Delta i projektmöten, skriva resultatrapporter och delta i aktiviteter i projektet utöver modellering (dataanalys, konceptuell utveckling mm).
Vad vi kan erbjuda: Den valda kandidaten kommer att finna en stimulerande och vänlig miljö i en mycket mångsidig och internationell institution. Vi kommer att sträva efter att stödja och vägleda postdoktorn mot en framstående forskningskarriär. Vi kommer att hjälpa honom/henne att utveckla kontakter och samarbeten inom våra forskningsnätverk och bortom dem. Postdoktorn kommer att vara inblandad i ansökningsskrivning och uppmuntras att ansöka om finansiering som huvudsökande (förutom denna tvååriga position). Stockholms universitet och Bolincentret för klimatforskning erbjuder också otaliga utbildningsmöjligheter och nätverksmöjligheter och workshops. Sist men inte minst är Stockholmsområdet både ett knutpunkt för vetenskapliga innovationer och en region som erbjuder hög livskvalitet.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

I urvalsprocessen kommer särskild uppmärksamhet att ägnas kandidater med examen i en relevant disciplin (teknik, matematik, markvetenskap, ekologi, hydrologi, (bio)fysik) och en stark beräkningsmässig eller matematisk bakgrund. Dokumenterad erfarenhet av datorprogrammering och mark- eller ekosystemmodeller är avgörande. Erfarenhet av att publicera i högt rankade tidskrifter på engelska är också viktigt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2023-02-15 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av docent Stefano Manzoni, tfn 08 674 78 02, stefano.manzoni@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:- senaste tekniken om projektämnet som beskrivs i annonsen (max halv sida)- kunskapsluckor som måste åtgärdas (max halv sida)- föreslagen metod för att fylla de identifierade luckorna och hur det är relaterat till den sökandes kunskap / expertis och tidigare erfarenheter (max en sida)
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Hydrolog

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat