arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i modellering av markmikrobiella processer

 • Yrkesroll

  Hydrolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 maj

 • Sök jobbet senast

  15 juni

Om jobbet

vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2021-06-15.

Projektbeskrivning

Projektet HoliSoils undersöker hur markprocesser och biota driver cyklerna av kol och näringsämnen i skogar och hur de stödjer markrelaterade ekosystemtjänster som måste beaktas i skogsförvaltning och klimatpolitik. 

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att vara ansvarig för att:
 • utveckla empiriska (statistiska) modeller för att förutsäga markkolprocesser från mikrobiell mångfald (i samarbete med IMIC)
 • utveckla nya processbaserade modeller som kan undersöka länkarna mellan mikrobiell mångfald och mikrobiella funktioner
 • koppla dessa detaljerade modeller med ekosystemmodeller (i samarbete med IPSL)
 • koppla kol- och kväve-cykling i ovanstående modeller
 • delta i projektmöten, skriva resultatrapporter och delta i aktiviteter i projektet utöver modellering (dataanalys, konceptuell utveckling mm).

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. I urvalsprocessen kommer särskild uppmärksamhet att ägnas kandidater med examen i en relevant disciplin (teknik, matematik, markvetenskap, ekologi, hydrologi) och en stark beräkningsmässig eller matematisk bakgrund. Dokumenterad erfarenhet av datorprogrammering och mark- eller ekosystemmodeller är avgörande. Erfarenhet av att publicera i högt rankade tidskrifter på engelska är också viktigt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Stefano Manzoni, tfn  08-674 78 02, stefano.manzoni@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
• senaste tekniken om projektämnet som beskrivs i annonsen (max en halv sida)
 • kunskapsluckor som måste åtgärdas (max en halv sida)
 • föreslagen metod för att fylla de identifierade luckorna och hur det är relaterat till den sökandes kunskap / expertis och tidigare erfarenheter (max en sida)
• kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Hydrolog

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat