arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i modellering av aerosoler, kalla moln och klimat

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 januari

 • Sök jobbet senast

  23 februari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Den främsta orsaken till vetenskaplig osäkerhet om hur mycket klimatförändringar som kommer att inträffa för ett givet scenario med framtida utsläpp av växthusgaser är att moln är särskilt utmanande att representera i numeriska modeller.

Moln påverkar jordens strålningsbudget och förändringar i deras egenskaper kan förstärka eller kompensera för pågående klimatförändringar.

Större delen av troposfärens volym är sub -noll. Där innehåller alla moln is. Det har varit kontrovers om initiering av is i moln, särskilt om identiteten på aerosolarter ("iskärnor") som initierar den första isen och om deras verkan är avsevärt tidsberoende.

Detta projekt syftar till att representera labobservationer av isinitiering i en molnmodell och att undersöka effekterna av iskärnans aerosols aktivitet på molnskalan.

Projektet ingår i ett större samarbete mellan experimenterande och atmosfäriska modeller i Sverige i Lund, i USA och i Norge i Oslo.

Arbetsuppgifter

De viktigaste uppgifterna i en postdoktoral position är att bedriva forskning. Arbetet kommer att innebära numerisk modellering. Postdoktorn kommer att utveckla mikrofysikscheman i en global modell för att behandla olika mekanismer för isinitiering. Satellit och andra observationer av moln kommer att samlas in för att verifiera riktigheten i den globala modellutvecklingen. Klimatpåverkan från förändringar i iskärnbildande aerosoler från antropogena utsläpp kommer att utvärderas. Detta kommer att innebära kodning med FORTRAN 90 i en UNIX -miljö. Arbetet kommer att utföras i ett team av atmosfäriska modellerare vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Krav:


- Den sökande måste ha en doktorsexamen i meteorologi (t.ex. klimatvetenskap) senast vid tidpunkten för beslut om anställning. 
- Sökande bör ha erfarenhet av FORTRAN i UNIX -miljö.

Ytterligare krav:


- Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
- Doktorsexamen måste ha inneburit numerisk modellering

Det är önskvärt att ha dokumenterad kunskap från sin universitetsutbildning inom:

- Matematik, särskilt differentialekvationer
- Numeriska metoder och/eller datorprogrammering
- Molnfysik

Det är fördelaktigt om den sökande har erfarenhet av modellering av antingen moln eller klimat.

I ansökan ska sökande lämna bevis på hur de uppfyller dessa krav.

Bedömningsgrunder

Detta är en karriärutvecklingsposition främst inriktad på forskning. Tjänsten är avsedd som ett första steg i en karriär, och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras forskningskvalifikationer och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att läggas vid forskningskunskaper inom ämnet.

För anställningar till en postdoktoral tjänst ska följande utgöra bedömningskriterierna:

- God förmåga att utveckla och bedriva forskning av hög kvalitet
- Dokumenterad förmåga att skriva datorprogram
- Kunskap och erfarenhet inom de områden som nämns ovan, såsom molnfysik och modellering av antingen moln eller klimat

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet, och hur den sökandes erfarenhet och färdigheter kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen, och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2021-11-19 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
- Kontaktuppgifter till minst två referenser
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen (kan kompletteras i efterhand) samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 10 januari 2022 eller enligt överenskommelse i två år Visstidsanställning till