arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i miljöpsykologi med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 augusti

 • Sök jobbet senast

  9 oktober

Om jobbet

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Utlysning av postdoktorstjänster med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling: Naturbaserade lösningar i knutpunkten mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa

För att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika aktörer och kritiskt analysera de ingående målen.

Lunds universitet har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska dels utgöra plattformar för karriärutveckling, dels en bas för nationella och europeiska ansökningar och framtida miljöer för excellens och profilering. Mer information finns här: https://www.sustainability.lu.se/researchers/available-positions

Forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds Tekniska Högskola, och Medicinska fakulteten ska i ett projekt ta fram ett konceptuellt ramverk för hur naturbaserade lösningar kan generera synergier och mildra avvägningar mellan bevarande av biologisk mångfald, klimatåtgärder, folkhälsa och mänskligt välmående, och rekryterar tre postdoktorer för koordinering av forskningen. Postdoktorstjänsten i miljöpsykologi fokuserar på samband mellan klimat, biologisk mångfald och psykologiskt välbefinnande. Förståelsen för psykologiska processer som kan stödja individens välbefinnande skall fördjupas. I utvecklingen av det gemensamma konceptuella ramverket skall psykologiska aspekter av naturbaserade lösningar integreras och testas i pilotstudier. Vi söker en postdoktor med ett starkt intresse för tvärvetenskaplig forskning och vilja att bidra till utvecklingen av ett nytt forskningsfält i knutpunkten mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa.

För mer information läs hela annonsen på vår webbplats:
https://lu.varbi.com/what:job/jobID:416873/?lang=se 

Arbetsuppgifter

Postdoktorstjänsten är placerad hos forskargruppen i miljöpsykologi, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds tekniska högskola. I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:


- Ha huvudansvar för att integrera miljöpsykologiska perspektiv i den transdisciplinära forskargruppens arbete.
- Söka och analysera miljöpsykologisk litteratur om naturbaserade lösningar och psykologiskt välbefinnande.
- Identifiera och integrera relevant miljöpsykologisk litteratur i det transdisciplinära konceptuella ramverket.
- Applicera ramverket i pilotstudier med fokus på psykologiskt välbefinnande.
- Aktivt samarbete inom den transdisciplinära forskargruppen.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Undervisning och handledning inom miljöpsykologi.
- Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom miljöpsykologi, psykologi eller motsvarande och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


- Dokumenterad kunskap om psykologisk teori om människa-miljö transaction
- Forskningserfarenhet avseende människans psykologiska välbefinnande i relation till natur.
- Erfarenhet av vetenskaplig metod för kunskapssyntes. ( t ex systematiska litteratursammanställningar, meta-analys).
- Dokumenterad förmåga att producera och publicera forskningsresultat av hög kvalitet.
- Dokumenterad förmåga att arbeta i grupp.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:


- Erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete.
- Tidigare arbete med naturbaserade lösningar.
- Tidigare erfarenhet av samverkan med näringsliv och samhälle
- Grundläggande kunskap i svenska

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid med start 2022-01-01. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2022-01-01 Visstidsanställning