arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i miljökemi

 • Yrkesroll

  Miljökemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 april

 • Sök jobbet senast

  28 maj

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap . Sista ansökningsdag: 2021-05-28.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass med stark internationell prägel.

Projektbeskrivning

Den utlysta anställningen ingår i projektet MOBILITY som är finansierat av Naturvårdsverket. Det övergripande målet för MOBILITY är att ta fram ny kunskap som kan bidra till förbättrade riskbedömningar av förorenade sediment och därmed också en bättre förståelse av frisättning och spridning av kontaminanter från sediment.

I nuläget används i stor utsträckning totalkoncentrationen av kontaminanter vid riskbedömningar, trots att mobilitet och biotillgänglighet styrs av den lösta fraktionen (Cfree). Passiva provtagare erbjuder etablerade tillvägagångssätt för att kvantifiera Cfree i naturliga vatten och sediment, men används i nuläget inte i någon stor utsträckning inom övervakning och riskbedömning.

I MOBILITY kommer vi att utföra resuspensionsexperiment med olika typer av sediment för att testa hur Cfree kan kopplas till kontaminanters mobilitet, biotillgänglighet och toxicitet. Vi förväntar oss att resultaten från MOBILITY kommer att vara användbara i flera steg inom riskbedömnning av förorenade sediment, och specifikt kommer vi att leverera rekommendationer för användning av passiva provtagare.

Arbetsuppgifter

Anställningen involverar forskning, vilket inkluderar experimentell design, kemisk analys av organiska miljöföroreningar, tolkning av data och datahantering samt att skriva och publicera vetenskapliga artiklar. Detta är ett interdisciplinärt projekt vilket innebär nära samarbete med andra forskare och avnämare i projektets referensgrupp. Den sökande bör därför ha ett intresse i att förstå exponering och effekter av kemikalier i ett större perspektiv.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Kandidaten förväntas ha en doktorsexamen i miljökemi, eller motsvarande, med kunskap i kemisk analys och förståelse av organiska kontaminanters fördelning och spridning i miljön. 

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde i oktober 2021, eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Anna Sobek, anna.sobek@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets websida www.su.se/jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Miljökemist

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat