arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i miljökemi med fokus på förorenade sediment

 • Yrkesroll

  Miljökemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 september

 • Sök jobbet senast

  4 oktober

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-10-04.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass med stark internationell prägel

Projektbeskrivning

Det övergripande målet för MOBILITY är bidra till förbättrade riskbedömningar av förorenade sediment. I nuläget baseras riskbedömningar i stor utsträckning på totalkoncentrationen av kontaminanter i sediment, trots att mobilitet och biotillgänglighet styrs av den lösta fraktionen i sedimentets porvatten. Passiva provtagare erbjuder etablerade tillvägagångssätt för att kvantifiera porvattenkoncentrationer i sediment, men används i nuläget inte regelbundet för riskbedömning. I MOBILITY kommer vi att använda resuspensionsexperiment med sediment av olika karaktär och simulerade miljöförhållanden för att studera hur porvattenkoncentrationer av föroreningar i sediment kan kopplas till mobilitet, biotillgänglighet och toxicitet. Fokus ligger på hydrofoba organiska kontaminanter (som PAH pch PCB) och kvicksilver.

Arbetsuppgifter

Anställningen involverar forskning, vilket inkluderar experimentell design, kemisk analys av organiska miljöföroreningar och kvicksilver, tolkning av data och datahantering samt att skriva och publicera vetenskapliga artiklar. Detta är ett interdisciplinärt projekt vilket innebär nära samarbete med andra forskare (kemister, biogeokemister, ekotoxikologer) och avnämare i projektets referensgrupp. Den sökande bör därför ha ett intresse i att förstå exponering och effekter av kemikalier i ett större perspektiv.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Kandidaten förväntas ha en doktorsexamen i miljökemi, analytisk kemi eller motsvarande, med kunskap i kemisk analys och förståelse av fördelning och spridning i miljön av organiska kontaminanter och/eller kvicksilver.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde i december 2021 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Anna Sobek, anna.sobek@aces.su.se, biträdande lektor Sofi Jonsson, sofi.jonsson@aces.su.se, professor Elena Gorokhova, elena.gorokhova@aces.su.se eller biträdande lektor Stefano Bonaglia, stefano.bonaglia@gu.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets websida www.su.se/jobb, under Lediga jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Miljökemist

Lön

individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat