arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i miljöanalytisk kemi med fokus på miljöföroreningar i vatten

 • Yrkesroll

  Analytisk kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 oktober

 • Sök jobbet senast

  9 november

Om jobbet

Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.
Projektet (SAFESTORM) syftar till ökad förståelse för nuvarande metoder för dagvattenrening med avseende på reningseffektivitet av organiska miljöföroreningar med särskilt fokus på persistenta, mobila och toxiska (PMT) ämnen och polycykliska aromatiska föreningar (PAC). Detta mål kommer att uppnås genom analys av kemiska föroreningar samt mätning av toxiska effekter av föroreningsblandningar i in- och utgående vatten och prioritering av kemiska ämnen baserat på förekomst och toxicitet. Kemiska förorening av vattenmiljön är kan utgöra en hälsofara för vattenlevande organismer och människor, eftersom ytvatten används för dricksvattenproduktion. Tiotusentals kemikalier cirkulerar i miljön och samhället är därför i stort behov av att identifiera och åtgärda föroreningar och komplexa blandningar som orsakar toxiska effekter.

Arbetsuppgifter:

SAFESTORM kommer att tillämpa effektinriktad analys (EDA) genom att kombinera bioanalyser, fraktionering och modern kemisk analys. Du kommer att vara ansvarig för metodutveckling och strategier inom högupplösande masspektrometri (HRMS) inklusive non-target screening. Du kommer att arbeta i ett internationellt, interdisciplinärt team bestående av flera seniora forskare och doktorander. Du blir även medarbetare i en större forskargrupp med inriktning på organisk miljökemi (www.slu.se/sv/cv/karin-wiberg).

Du förväntas ta en ledande roll i utformningen och genomförandet av forskningen, publicera vetenskapliga artiklar samt handleda studenter på masternivå.

Kvalifikationer:

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. Den sökande skall ha en doktorsexamen i miljökemi, analytisk kemi eller motsvarande. 

Gedigen kompetens inom masspektrometri (MS) och goda kunskaper om transport och omsättning av miljöföroreningar i akvatiska ekosystem krävs. Erfarenhet av multivariata statistiska analyser samt screening av vatten och andra miljöprover med hjälp av HRMS är meriterande. 

Personliga egenskaper, såsom god samarbetsförmåga, är av stor vikt. Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är nödvändiga.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-09.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Analytisk kemist

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat