arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i miljö-och klimatförändringar i medelhavsområdet

 • Yrkesroll

  Hydrolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 mars

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

vid Instutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2020-03-31.

Projektbeskrivning

I en värld som genomgår snabba och mångfaldiga förändringar har klimat- och miljöförändringar påskyndats i Medelhavsområdet under de senaste decennierna. För att kunna förutsäga, förbereda och anpassa sig till dessa förändringar är det avgörande att ta itu med sammankopplingen mellan mänskliga och naturliga system, med ömsesidig feedback över sociala och miljömässiga dimensioner.

Vi söker en kandidat till en postdoktoranställning som syftar till att i) utforska den nuvarande bristen på kunskap om miljö- och klimatförändringar och deras påverkan på samhällen och ekosystem i Medelhavsområdet; ii) att återupptäcka och undersöka problem med degradering av Medelhavet i samband med extrema händelser (t.ex. torka, bränder, översvämningar), intensivt jordbruk och tillhörande ändringar av markanvändningen; iii) identifiera vattenförsörjning och vattenkvalitetsfrågor i Medelhavsområdet - t.ex. utmaningar som orsakas av hydroklimatiska förändringar och mänskliga aktiviteter, såsom turistsektorn; iv) att undersöka klimatförändringarnas inverkan på Medelhavets jordbruk.

Arbetsuppgifter

En önskvärd kandidat har erfarenhet av fältarbete och att organisera vetenskapspolitiska workshops med intressenter. Kandidaten förväntas producera vetenskapliga artiklar av hög kvalitet som är lämpliga för publicering i högprofilerade tidskrifter och för presentation på nationella och internationella konferenser, samt stödja och lämna bidragsförslag till externa finansieringsorgan.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

 Följande urvalskriterier ska tydligt adresseras i ansökan:
 • Bevis på forskningsbakgrund i Medelhavsområdet;
 • Dokumenterat starka kvantitativa och teoretiska färdigheter med fokus på mänsklig inducerad miljöförstöring;
 • Utveckling av metoder och verktyg för kopplad analys av hydrologiska, markanvändning och klimatdata.
• Högkvalitativa vetenskapliga publikationer som visar förmåga att bedriva och publicera forskning inom hydrologi, systemanalys och integrerad vattenresursplanering
 • Förmåga att representera forskningsgruppen internt och externt, bland annat vid nationella och internationella konferenser och workshops.
 • Kompetens och erfarenhet av forskningsbaserad samverkan med olika samhällsaktörer

Önskvärda kriterier

 • Erfarenhet av att arbeta i internationella forskningsprojekt
 • Erfarenhet av fältarbete

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2020-05-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr Zahra Kalantari, zahra.kalantari@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb, under lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Hydrolog

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat